Vlastnosti a osobnost

Včera v 22:50 | Kopretina |  Co napsali přátelé

Vlastnosti a osobnost dospělých dětí alkoholiků

Děti, které vyrostly doma u alkoholika, si rozvíjejí obdobné osobnostní rysy a vlastnosti. Dr. Janet Woititzová vydala bestseller "Dospělé děti alkoholiků" v roce 1983. V něm vyjmenovala 13 vlastností dospělých dětí alkoholiků, přitom však tyto vlastnosti přisuzovala i těm dětem, které vyrostly v domácnostech, v nichž se vyskytovaly jiné kompulzivní poruchy chování jako např. gamblerství, zneužívání drog nebo přejídání. Dospělé děti, které doma zažily chronické nemoci, přísné náboženské zásady, pěstounskou péči a různé dysfunkce, mají podle doktorky Woititzové tyto vlastnosti rovněž.
Vlastnosti a osobnost dospělých dětí alkoholiků
Strach ze ztráty kontroly
Dospělé děti alkoholiků si neustále udržují kontrolu nad svým chováním a pocity. Také se snaží kontrolovat chování a pocity druhých lidí. Dělají to, protože se bojí, že by jinak ublížily sobě nebo druhým. Bojí se, že když se této kontroly vzdají, jejich život se zhorší, a mohou cítit silnou úzkost, nemohou-li mít nějakou situaci pod svou kontrolou.
Strach z emocí a pocitů
Dospělé děti alkoholiků mají sklon pohřbívat své pocity (nejčastěji hněv a smutek) již od dětství a nejsou schopny dobře prožívat nebo vyjadřovat své emoce. Mají strach ze všech silných emocí a to dokonce i z pozitivních jako je zábava a radost.
Vyhýbání se konfliktům
Dospělé děti alkoholiků mají strach z autoritativních lidí, dále z lidí, kteří jsou nahněvaní, a velmi špatně také snášejí osobní kritiku. Často si mylně vykládají asertivitu jako hněv. Neustále vyhledávají souhlas druhých, zatímco v průběhu celého procesu ztrácejí vlastní identitu. Často se také izolují od druhých.
Těžké břemeno zodpovědnosti a neustálé vyhledávání souhlasu
Dospělé děti alkoholiků jsou silně vnímavé vůči potřebám druhých. Jejich sebevědomí je závislé na tom, co o nich soudí druzí, proto pak mají kompulzivní potřebu být dokonalí a přijímáni ostatními.
Neschopnost se uvolnit a bavit se
Dospělé děti alkoholiků se nedokážou bavit, protože je to pro ně stresující, hlavně když je přitom vidí druzí. Dítě v jejich nitru se bojí a ve snaze vypadat před druhými dokonale se vycvičí v přísné sebekontrole.
Tvrdá sebekritika a nízké sebevědomí
Dospělé děti alkoholiků jsou zatíženy velmi nízkým sebevědomím a sebeúctou bez ohledu na to, jak schopné přitom mohou být.
Popírání
Kdykoli se dospělé děti alkoholiků cítí vystrašené, tíhnou k popírání toho, co v nich strach vyvolává.

Problémy s intimitou
Dospělé děti alkoholiků se bojí intimity, protože přitom mají pocit, že ztrácejí kontrolu. Mají problémy vyjadřovat své potřeby a následně tedy také problémy se svou sexualitou. Ve vztazích opakují své vzory.
Mentalita oběti
Dospělé děti alkoholiků mohou být buď pasivní a nebo i agresivni oběti a často jsou přitahovány k lidem, kteří jsou jim podobní, ať už v přátelských, pracovních nebo milostných vztazích.

Osvojení si kompulzivního chování
Dospělé děti alkoholiků se mohou přejídat nebo se stát workoholiky. Mohou být také závislé či spoluzávislé ve svých vztazích a nebo se chovat nějak jinak kompulzivně. Naneštěstí mohou také zneužívat alkohol a stát se alkoholiky stejně jako jejich rodič(e).
Příjemnější život v chaosu a dramatu než v míru
Dospělé děti alkoholiků se stávají závislými na chaosu a dramatu, protože ty jim dodávají potřebný adrenalin a pocity síly a kontroly.
Sklon plést si lásku se soucitem
Dospělé děti alkoholiků často končí ve vztazích s lidmi, které mohou zachraňovat.

Problémy s opuštěností
Dospělé děti alkoholiků udělají všechno proto, aby zachránily vztah, než aby se postavily bolesti opuštění, a to i tehdy, je-li vztah nezdravý.
Sklon vidět všechno a všechny v extrémech, jsou-li pod tlakem
Fyzické nemoci
Dospělé děti alkoholiků jsou silně náchylné k nemocem souvisejícím se stresem.

Utrpení z nahromaděného žalu
Dospělé děti alkoholiků jsou často v depresi. Ztráty, které utrpěly v průběhu svého dětství, často zůstaly neoplakány, protože rodina alkoholika netoleruje silné nepříjemné pocity.
Přehnané reakce na vnější změny
Dospělé děti alkoholiků zůstávají přehnaně ostražité a neustále skenují své okolí kvůli potenciálním katastrofám.
Dospělé děti alkoholiků přitahují kompulzivní osobnosti
Ve vztazích s druhými se tito lidé často ztrácejí a někdy je přitahují alkoholici nebo jiné kompulzivní osobnosti - jako třeba workoholici. Obecně jsou přitahováni těmi, kdo jsou citově nedostupní.
Dospělé děti alkoholiků mohou být rády "zachránci" a utvářet si tak vztahy s lidmi, kteří potřebují jejich pomoc,a to až za hranici zanedbávání svých vlastních potřeb. Soustřeďují svou pozornost na potřeby někoho jiného, aby nemusely čelit vlastním těžkostem a strádání.
Často tyto dospělé děti získají stejné vlastnosti, jaké mají alkoholici, i když přitom samy nepijí. Mohou být ve stavu popření, rozvíjet si nezdravé strategie zvládání věcí, být neschopné řešit problémy a navazovat dysfunkční vztahy.

* * *

zdroj: http://www.searidgealcoholrehab.com/article-adult-children-of-alcoholics.php
překlad: Magda Techetová
 

Jak na pocity nedůvěry?

Včera v 22:32 | Kopretina |  Co napsali přátelé

Strach z opuštění, opakovaná zklamání a nedůvěra

Lidé se strachem z opuštění často přitahují partnery, kteří jejich strachu poskytují stálý přísun potravy. Partnery, kteří je klamou, neváží si jich, nebo jsou jim nevěrní, nebo takoví, kteří jsou emočně uzavření a reagují necitlivě. Všichni tito partneři představují potenciál, aby si člověk se strachem uvědomil svá nevyřešená bolavá místa - nízkou sebedůvěru, negativní postoj vůči sobě sama, strach se otevřít druhému, strach z lásky, staré traumatické zážitky z minulosti a další. Bohužel lidé tento potenciál v naprosté většině případů nevidí; ponoří se do svého utrpení a žijí je jako jedinou realitu. Opakovaně prožívají zklamání a bolest ve vztahu nebo z konce vztahů.
Strach z opuštění může zapříčinit, že tito lidé velmi sleví ze svých nároků na partnera a na vztah.Mohou žít vedle závislého člověka nebo chronického lháře, aniž by se dokázali ze vztahu vyvázat - jejich strach z opuštění jim brání postavit se na vlastní nohy a přiznat si realitu, jaká je. Ale pozor - ne vždy je to tak, že protějšek je lhářem nebo bezcitným člověkem - mnohdy ho tak člověk pod tíhou strachu pouze vidí. Jeho vnitřní napětí může být nesnesitelné a vyloženě pak potřebuje najít něco, co by mu potvrdilo domněnky, aby mohl říct: "Vidíš, je to tak, jak jsem si myslel/a." Zároveň ale nechce najít nic. Je to zvláštní paradox. Své zklamání si tak v mnoha a mnoha případech sám vytváří. To on sám je zdrojem svých očekávání a představ a je to také jeho mysl, která hledá důkazy pro své domněnky. Když se někdo opravdu bojí, dokáže vidět něco i tam, kde není vůbec nic.
Vy, kteří máte strach z opuštění, byste měli vědět důležitou věc: i kdyby pominulo to, co vás na druhém trápí - partner by se třeba přestal úplně stýkat se ženami nebo partnera s muži, hodně by se vám věnoval, často vám lichotil a vyznával lásku -, váš strach by to nevyřešilo. Pořád by se objevovala místa, v nichž budete cítit obavy a budete si do nich promítat své představy - když je partner v práci, když jel nakoupit, když šel na trénink. Jel tam opravdu? Koho tam potkává? Opravdu se mu líbím? Opravdu mě miluje? Je to pravda, nebo jen přetvářka? Ve chvílích přílivu pozornosti od partnera budete možná spokojeně příst, protože vaše vnitřní dítě dostává, po čem prahne, ale až tyto chvíle pominou, nebude vám zásoba energie, kterou jste získali, stačit na dlouho - snad ani na kratší dobu, protože je možné, že jen zaplní největší krátery, které uvnitř vznikly, když vám bylo ublíženo nebo když jste léta nedostávali to, co jste tolik potřebovali.
Někteří lidé se strachem z opuštění hledají jistotu v příslibu manželství a později v jeho naplnění.Pociťují nutkání stvrdit vztah něčím vážným a věří, že tím k sobě druhého připoutají a jejich strach se tím nasytí a usne. Někteří mohou své partnery do svatby tlačit nebo se snaží urychlovat průběh posunu ve vztahu. Avšakzasnoubení, svatba, ani příchod dětí na svět skutečně nezaručí zmizení strachu z opuštění. Možná se v některých etapách zmírní, jindy zase zvýrazní, ale pokud pro vyřešení starého strachu člověk nic neudělá, bude i nadále vždy jeho věrným vnitřním průvodcem.

* * *

- z knihy Strach z opuštění, PhDr. Veronika Neumannová

Radost - citáty

Středa v 15:27 | Kopretina |  Pro pohlazení duše


Ať vám v životě neunikne radost.
Až kolem vás poběží,
vztáhněte ruce a chyťte ji.

-Carl Sandburg


Jak žít radostně?
Věřme, že život nám
byl dán pro radost,
přestává-li radost
hledejme, v čem
jsme se zmýlili.

-orientální přislovíProti narození a smrti
nemáš léku.....
V mezidobí
Zachovej radost.

-George Santayana
Pro některé lidi je život
jako špatné počasí:
schovají se před ním
a čekají až přejde.

-neznámý autor
 


Zimní bytosti

Pondělí v 17:55 | Kopretina |  Bytosti Země
Zimní bytosti vycitujeme nejvíc v tichu zasněžené přírody, když necháme svoji mysl a duši toulat.
Líbí se jim vše to co nám lidem, proto se hojně vyskytují na malebných sněhem zapadaných místech a hrají s námi hru na schovávanou:-) Většinou zanechají nějakou stopu, která podnítí naši fantazii.
Třeba najdeme na kopečku sněhu malou červenou čepičku a musel to být bud pravý sněhulák nebo zimní trpaslík. Pravého sněhuláka nikdy nepostavily lidén už se tak narodil a zimní trpaslík je druh trpaslíka, kterým zima nevadí, chodí většinou hodně barevně oblečení aby byli na sněhu vidět, jsou to tak trochu exhibicionisti.
Zimní ladné bytosti víly a veselé vločky provází vždy nějaký zvuk je to bud plesknutí nebo takové stříbrné pink nebo zaskřípání větru většinou jde o vysoké tony. Myslíme si, že to dělá příroda ale jsou to také bytosti, které našima očima neuvidíme, většina se jich totiž zhmotnuje ve vyšších energiích.

Studánka pod Kalábovou

5. ledna 2018 v 9:35 | Kopretina |  Mariánská poutní místa
Studánka tato patří do regionu Bílých Karpat. Jedná se o malebné poutní místo v lese mezi obcemi Lopeník a Březová na katastru obce Bánov. Najdete ho kousek od hlavní silnice po pravé straně (směrem do Březové) za závorou, která vede do lesa. Vodu jsem chutnala je čistá pitelná, bez jakékoliv příchuti, středně studená. Místo je příjemné i k posezení. O kus dál směrem do kopce je přírodní památka Kalábova, kde je v lese ukrytý mokřad se vzácnými druhy rostlin např. Hlízovec loselův. Doporučuji se zde zastavit a udělat si výlet.PF 2018

30. prosince 2017 v 16:57 | Kopretina |  Sluneční zpráva na dnešní den
Štastný a úspěšný Nový rok všem návštěvníkům tohoto blogu přeje Kopretina.


Předpověd pro rok 2018

27. prosince 2017 v 12:58 | Kopretina |  Sluneční zpráva na dnešní den
Zdravím čtenáře tohohoto blogu a přináším předpověď z karet na rok 2018


Rok 2018 bude vyváženým rokem, jsou v něm zastoupeny všechny živly oheň, vzduch, země, voda.
Tento rok rovnováhu a spravedlnost přináší a bude na ni dohlížet. Nebude nám chybět sebedůvěra a elán na prosazování čehokoliv. Některé situace se nám budou dít rychle a nečekaně aby se prověřil náš postoj k nim. Tento rok bude jako strom který letos zarodí, ukáže se co kdo zasel a to bude taky sklízet. Rok s číslem 7 na konci naznačoval malou karmu. 8 znamená velkou karmu od některých věcí nebude již tak snadné odejít dokud se nevyřeší. Dvojka v letopočtu potom ukazuje, že půjde zejména o vztahy a to mezilidské, ale nejvíce o ty partnerské o ty které nejsou dořešeny, kde propojení v lásce brání sobectví a ego. Mnohým budou v určitých zaležitostech doslova otevřeny oči a bude pochopeno spoustu souvislostí, které predtím nebyly vidět. Rok 2018 bude tedy rokem vztahů nových, stávajících, zapomenutých, karmických, dvojplamenů, duchovních dvojčat, spřízněných duší a vztahů nové doby kde již jsou oba partneři probuzení.

Karmické vztahy: vyznačují se opakováním stejných situací

Jde o vztahy z minulých životů, které slouží jako duchovní výuka většinou pro všechny zůčastněné. Vyznačují se opakováním určitých situací a témat které nám nejsou příjemné a většinou je nějakým způsobem znemožněno z toho vztahu odejít. Pokud vztah skončí neuspokojivě a ve zlém, pak se tato lekce opakuje tomuto páru znovu v různých rolích, do té doby dokud není vše vyřešeno, pochopeno a ukončeno v lásce. Pokud utečeme od karmického partnera v domění, že toho už máme dost a najdeme si lepšího. Čeká nás za rohem další podobný partner se kterým budeme zažívat podobné věci. Není to nemoudrým rozhodnutím ale nahrávkou programem v naší duši, který tam prostě poběží dokud nebude přemazán pochopením a láskou, .e ten vztah je předeším odrazem naší osoby a postojů. Je tedy potřeba něco dělat ze sebou a ne vinit partnera.

Duchovní dvojčata: klíčovým slovem je stejnost - podobnost

Setkání s duchovním dvojčetem je jako najít oázu v poušti nebo klid na rozbouřeném moři. Tyto duše zastávají velmi podobné názory a koníčky, jsou na stejné vlně s námi, směřují ke stejným cílům, jsou nadšeni ze stejných věcí. Setkání s nimi je vždy povznášející a naplnující, protože nám dodává naději, jsou buď jako dvě půlky jablíčka nebo jako puzle které do sebe zapadá. Když spolu mluví vznikají jemnohmotném světe krásné kresby a květiny ze kterých se těší andělé a celý duchovní svět a slouží k výuce lásky u malých andělíčků. Můžou to být přátelé nebo i partneři může jít i o skupinu lidí stejných názorů, kteří spolupracují hmotně i duchovně na stejném. Např.hudební skupiny aj. Pokud se sejdou jako partneři vznikají krásná harmonická partnerství a manželství v lásce.

Dvojplameny: poznávacím znamením je restart - zrcadlení

Setkání s dvojplamenem nás vždy bude určitým způsobem šokovat a probouzet, buď ihned při setkání nebo postupně. Což většinou moc příjemné není neboť ego je citlivé a vždy brání své pohodlné území. Řada lidí řekla, že kdyby se mohla znovu rozhodnout zda potkat svůj dvojplamen tak, že by do toho raděj nešla. Tak velká to může být síla. Ale stojí to za to probudit se z kamenného snění:-) Některé dvojplameny se potkají jen jednou a nepřežijí onen vesmírný tanec, který následuje po náhledu do ráje. Tito lidé si pomáhají hlavně přes duši mají v sobě kod pro vás a vy pro ně ke štastnému životu, k probuzení. Dvojplamen nám zrcadlí naše nejbolestivější místo proto, aby se uzdravilo a my se osvobodili, toto osvobození restartuje naše životní síly. Navenek může tento vztah vypadat různě ale uvnitř v duši je to setkání starých přátel, kteří si přišli na pomoc k lepšímu životu. Pokud dospějí dvojplameny až k partnerství může jít o vysoce krásný a probouzející vztah ve kterém člověk roste společně s partnerem a kvete tím nejlepším co v něm je.


Duchovní vztahy nové doby:

Oba partneři jsou již probuzeni nebo jsou na duchovní cestě. Odpadají různé naučené obrané hry a scenáře, je možno jednat čistě, být tady a ted a číst s partnera přímo. Oba jedinci jsou na tolik uvědomělí, že ví že se jim neděje nic co by nebylo jejich a že nikoho jiného než sebe potkat nemohli a že chyby které vidí na partnerovi jsou jejich vlastní. Chápou, že je tu něco společného, že partnerství je dar, že je dar vidět a poznávat sebe a Boha přímo.

PS: sdílejte prosím jen z odkazem na blog
s láskou kopretina

Další tipy k přečtení o vztazích najdete na:

https://www.cesty k sobe.cz/jak vylecit karmickevztahy/22797


duchovni.hys.cz/duchovni-dvojce-neboli-sourozenec.927.html


harmonickyvztah.cz/rozdilmezidvojplamenemaspriznenoudusi/
Vánoční přání

24. prosince 2017 v 11:43 | Kopretina |  Pro pohlazení duše
Krásné svátky plné lásky a pohody přeje návštěvníkům tohoto blogu KopretinaVánoční vege recepty

20. prosince 2017 v 19:06 | Kopretina |  Bylinky a recepty
Valašská štědračka

Potřebujeme:

1 a půl litru vody nebo vývaru, 150g hub, 200g brambor, 200g hrachu,1polévková lžíce másla, 20g hladké mouky,
větší cibule, šušené švestky a hrušky.

Postup:

Připravíme zlatavou cibulovou jíšku, zalijeme ji vodou přidáme houby a uvaříme je téměř do měkka. Samostatně uvaříme brambory. Nakonec přidáme spařenou a propláchnutou pohanku, hrušky, švestky a vše ještě povaříme.

Vánočka bez vajec

Potřebujeme: 1kg mouky, 18dg másla, 20dg cukru, půl litru vlažného mléka, 5dg kvasnic, hrozinky, sůl.

Postup:

Se vzešlými kvasnicemi vypracujeme těsto, které hodně vařečkou vytloukáme, a necháme vykynout.
Zapleteme vánočku z devíti pramenů, opět necháme vykynout, potřeme a upečeme.Bramborový salát s kořením

Potřebujeme:

350g nových brambor, 150g zelených fazolových lusků, půlku červené papriky.
zalivka: 40ml olivového oleje, mleté chilli, nebo i čerstvou papričku, půl lžičky mletého kmínu,
1stroužek česneku-prolisovat, čerstvý koriandr nebo petrželka, pažitka, 1 lžíce vinného octa, sůl.

Postup:

Brambory ve slupce opereme a uvaříme ve slané vodě asi 15min. Nakrájené fazolové lusky krátce povaříme v osolené vodě a po scezení a propláchnutí je přidáme k bramborám stejně jako papriku nakrájenou na slabé nudličky. Před podáváním polijeme zálivkou, kterou připravíme tak, že do oleje zašleháme postupně všechny ostatní suroviny

Kam dál