Duben 2014

Souznění duší

28. dubna 2014 v 18:28 Partnerství-láska

SOUZNĚNI DUŠI-ZŘIM TĚ


Oba si z hloubi duše rozumí.Vzájemné propojení v bezpodmínečné lásce.Věrnost,svoboda,přijetí,úcta,zázemí,opora.MUŽ-hluboce a bez výhrad miluje jenom ji a trpělivě čeká až se ztiší a pozná,že je a byl odjakživa stále sní.Je jí oporou,váží si jí,ochraňuje ji,poskytuje jí nejenom zázemí a pevnou půdu pod nohama ale také svobodu.Rozumí každé její myšlence pozorný přítel a milenec.


ŽENA-krásná a trpělivě čekající až ji v sobě rozpozná.Odjakživa je jenom s ním,přijímá ho a hluboce miluje s oddaností ženského srdce.Poskytuje mu úplnou volnost a přitom niterně chápe všechny jeho pohnutky.Laskavá a pečující milenka a přítelkyně.

Kroměříž

26. dubna 2014 v 14:55 | Kopretina |  Cestování po ČR
Pro svou mimořádnou historii spojenou s vzdělaností a uměním (město bylo od 17. století kulturním centrem Hané a celé střední Moravy) je Kroměříž nazývána Hanáckými Athénami. Město je od roku 1978 městskou památkovou rezervací, v roce 1997 bylo vyhlášeno nejkrásnějším historickým městem České republiky a o rok později v roce 1998 byl Arcibiskupský zámek spolu s Květnou a Podzámeckou zahradou zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Když po rovinaté Hané poprvé zavítáte do Kroměříže, očekáváte zážitky spojené s Arcibiskupským zámkem, obrazárnou, návštěvou Podzámecké nebo Květné zahrady, mincovny, nebo se těšíte na vyhlášené víno z arcibiskupských sklepů. A pak náhle objevíte, co jste nečekali. Genius loci, duch Kroměříže. Objevíte, že všechna ta nádhera je propojena ještě navíc kroměřížskými uličkami, náměstími, kostely, je prosycena kulturou a uměním a vytváří jeden celek - město Kroměříž. Toto propojení dává městu s téměř devítisetletou historií jedinečný a neopakovatelný ráz.


Květná zahrada- Hanácké Athény


Ornamenty v Květné zahradě


Kroměřížský zámek

Krámek

26. dubna 2014 v 14:06 Obchůdek
Vítám vás ve svém obchůdku.Těší mě tvořit krásné věci podle pána Boha.Vytvářím netradiční ,batikované a ručně kreslené oblečení,kreslím léčivé obrázky a kamínky a fotografuji
krásné a energeticky zajímavé místa v přírodě.To vše pro dušičky směřující a probouzející se
v lásce a pro pozemské anděli,kteří zde v roli terapeutů a rádců pomáhají druhým.Ukázku mých věcí najdete na www.fler.cz/srdce-v-ruzich
Vyskoušení je možné i u mě doma.Těším se na vás -vaše kopretina

Našla jsem několik citátů o modě:

-oděv je jaksi tělem těla a lze z něj usuzovat povahu člověka
(Erasmus Rotterdamský)

-Nikdo není opravdu dobře oblečen,nenosíli úsměv.
(Peroy B. Schelley)

-Kdo v modě vidí jen modu je hlupák.(Honoré De Balzac)

Svatý Jiří

26. dubna 2014 v 11:07 Svatí a mistřiMálokterý svatý je natolik obklopen legendami a málo který má tolik úloh jako sv.Jiří.Jméno Jiří pochází z řečtiny(georgos) a znamená zemědělec,rolník-patří k nejoblíbenějším jménům.Je patronem:rytířských řádů,skautů,rolníků,horníků,sedlářů,kovářů,bednářů,artistů,koní a dobytka,pocestných,chovanců špitálů,zajatců,vojáků,jezdců,pomáhá v bojích všeho druhu,proti pokušením,vzývali ho za počasí,proti horečce a moru.

Nejslavnější legendou která se váže ke sv.Jiří je ta podle které zabil draka,který si žádal lidskou obět v podobě královské dcery.Jiří slíbil že draka zabije,když se lid nechá pokřtít.Tak se stalo a podle legendy se nechalo pokřtít 15 tisíc lidí.Zemřel mučednickou smrtí,přivázaného na kolo ho hodili do rozpáleného vápna ale přežil bez zranění.Císařovna ohromená zázrakem přijala křestanskou víru,za což byla spolu s Jiřím sťata před bránami města.Svátek slaví 24.dubna.


Pranostiky:
K sv.Jiří se váže množství pranostik.Je to hlavní kritický den dubna.

-Na sv.Jiří vylézají hadi a štíři.

-Přijdeli před Jiřím bouře,bude dlouho za kamny dobře.

-Na sv.jiří se rodí jaro.


A na závěr ještě něco k drakům :-)

-Jeden muž vynaložil všechnu svoji sílu a majetek a 3léta k tomu aby se naučil
přemáhat draky.Když se tomuhle umění dobře vyučil,schledal že žádní draci
nejsou.
(mistr čuang)

Vizovice

25. dubna 2014 v 17:10 | Kopretina |  Cestování po ČR
VIZOVICE - zámek
Vizovice, brána Valašska a rodiště valašského krále Bolka Polívky, které leží patnáct kilometrů na východ od Zlína v široké kotlině obklopené kopci vizovických vrchů na soutoku Lutoninky, Bratřejůvky a dalších pěti potoků, jsou městem se čtyřmi a půl tisíci obyvatel.
Nejvýznamnější památkou je vizovický zámek. V polovině 18. století ho nechal vystavět Heřman Hanibal z Blümegenu architektem F. A. Grimmem v tehdy moderním francouzském způsobu. Bohaté zámecké interiéry jsou zařízeny nábytkem ve stylu baroka, rokoka, empíru i biedermeieru, s množstvím porcelánu, rozsáhlou obrazovou sbírku se vzácným souborem děl nizozemského malířství a řadou jiných hodnotných předmětů. Interiér kaple v levém křídle zámku je dílem mistra moravského sochařství Ondřeje Schweigla, jehož skulptury zdobí i celoročně přístupný zámecký park.
Přírodní zajímavosti
Jižně od Vizovic se táhne mohutný hřeben Vizovických vrchů (s nejvyšší horou Klášťov - 753 m). V roce 1993 byly Vizovické vrchy vyhlášeny přírodním parkem. Vizovické vrchy jsou významné jak z pohledu krajinářského a ekologického, tak z pohledu rekreačního. Park u zámku byl založen v polovině 18. století a skládá se z anglického a francouzského parku. Na rovinatém terénu východně od zámku je pravidelná zahrada charakterizovaná mohutným stříhaným živým plotem na osu zámku. Spodní částí parku protéká kanál z potoka Lutoninky s uměle vybudovaným rybníkem. Vizovice mají prameny sirovodíkových vod, které jsou využívány k léčebným procedurám.

Stromořadí ve Vizovickém parku


Obrázek Panny Marie ve Vizovickém parku
Krásná a tajemná cestička mezi stromyPark Vizovice-letní odpoledne.....


Hostětín

25. dubna 2014 v 16:58 | Kopretina |  Cestování po ČR
Obec Hostětín leží ve Zlínském kraji na úpatí Bílých Karpat v údolí potoka Kolelač. Žije zde přibližně 240 obyvatel. Svou proslulost obec získala díky realizaci velkého množství projektů, založených na využívání místních zdrojů a technologií šetrných k životnímu prostředí Naučná stezka Po zelené Hostětínem.

Uvítací vizitka -náměstí :-)Sklizeň jablíček