Červenec 2014

Tvoření lásky láskou

28. července 2014 v 14:13 Sluneční zpráva na dnešní den
Není trvalého štěstí v žádném člověku ani situaci.
Vše se stále vyvíjí a mění k nové a větší lásce a to
je Bůh tvořitel a činitel.


Provodov - Křížová cesta

14. července 2014 v 18:26 | Jana.K |  Zajímavá místa
PROVODOv - Křížová cesta
Délka trasy : 2,5 km převážně do kopce.
Doprava:
Autobusem - autobusové nádr. ve Zlíně na zastavku Provodov -Maleniska (asi 30min), autem je možné zaparkovat na zastávce Provodov -Maleniska nebo o kus výš u hřbitova nebo až pod kostelem.

Popis trasy :
Od zastávky Provodov -Maleniska půjdeme nahoru do kopce ke kostelu Panny Marie Sněžné. Na Malenisku si odpočineme a ochutnáme léčivou vodu a u rozcestníku se vydáme po Křížové cestě do kopce nahoru, na konci je kaplička. Tuhle trasu si můžete zpestřit návštěvou studánky, která je nedaleko. Nebo jít dál lesem po cestě do kopce. Zde dojdete k oplocené školce, od které je krásný výhled do kraje. Tady se otočíme, takže školku budeme mít za zády a vydáme se pěšinkou kolmo na vrchol kopce ke krásným kamenným mohylám. Tohle místo má zajímavé kouzlo tvrdí se, že zde přebývali Keltové. Celý tento kraj byl však pověstný loupežníky, kteří v těchto lesích přepadávali pocestné a protože si ve zdejších hvozdech nemohl být nikdo jist ani majetkem ani životem, dali se dole v dědině najmout průvodci, se kterými se cesta zdála přece jen bezpečnější. Od tohohle provádění pak vznikl název Provodov. Cestou dále po hřebeni pak dojdete k rozcestníku a k hradu Starý Světlov zde svého času sídlil a řádil lapka největší Pankrác od sv. Mikuláše původně byl purkrabím ale dal se na loupežnictví a stal se postrachem na Česko-Rakousko-Uherském pomezí. Aby Moravští stavové jeho řádění zastavili, hrad i s celým panstvím od něj roku 1449 vykoupili.

Moc zajímavá cesta....potmě by také mohla sloužit jako stezka odvahy :-)

Pokud půjdete dál po cestě za kapličku dojdete k mohylám a k hradu Starý Světlov.....Tady je potřeba odbočit a jít do kopce....cesta prozatím není značená


Vítejte u Keltů.... a projděte bránou do minulosti....

Hrad Starý Světlov

13. července 2014 v 17:29 | Jana K. |  Hrady, zámky a kaple
HRAD STARÝ SVĚTLOV

Délka trasy : 2km
Doprava :
Autobus. nádraží Zlín autobusem na Provodov - Maleniska. Autem -auto možno zaparkovat u zastávky Provodov - Maleniska nebo o kousek výš u hřbitova. Trasa se dá projet i na kole.

Popis trasy :
Od zastávky Provodov -Maleniska pokračujete nahoru do kopce směrem ke kostelu Panny Marie Sněžné. Za léčivým pramenem je rozcestník-tady už nás navedou turistické značky. Půjdeme nenáročnou cestou, směrem doleva. Odměnou nám budou krásné výhledy do kraje a pak příjemná cesta převážně světlým lesem k dalšímu rozcestníku u kterého se nachází zbytky hradu Starý Světlov. Cestu na zpět můžeme volit ze 3 tras v délce kolem 2km.

Historie hradu:
Původní hrad Světlov, zvaný Starý Světlov nebo Engelsberk, stával u vsi Podhradí blízko Luhačovic. Existoval již před r. 1360 a držel jej Albert ze Šternberka. V r. 1393 přijala Eliška ze Sternberka za spolumajitele svého manžela Voka z Kravař. V r. 1412 náležely ke Světlovu vesnice Provodov, Pozlovice, Lidkovice (zanikly), Luhačovice, Bojkovice, Zitin, půl Ustí (zaniklo), Krhov, Pitín, Hostětín a Komňa. Eliška postoupila v r. 1418 panství Jaroslavu ze Sternberka, který zahynul v r. 1420 v bitvě pod Vyšehradem. Později vlastnil světlovské panství uherský magnát Pankrác od Sv. Mikuláše, který neblaze proslul jako vůdce lapků, pustošících celý kraj. Proto v r. 1449 moravští stavové hrad Světlov od Pankráce koupili a prodali jej Burianu z Vlčnova. Za bojů mezi Jiřím Poděbradským a uherským Matyášem Korvínem, kdy celý kraj trpěl četnými nájezdy, byl i Světlov tak pobořen, že před r. 1480 byl vybudován nad Bojkovicemi nový hrad, zvaný Nový Světlov. Starý Světlov zůstal v rozvalinách, jak se o tom zmiňují prameny v r. 1527. Dnes jsou po něm jen nepatrné zbytky - val, příkop a část zdiva.

Lesní cesta plná světla a bytostí......Tady stával krásný hrad....


Vítejte na SvětlověMožná vstup do tajné podzemní jeskyně, kde je podle pověsti ukrytý poklad.....
Moudrost a paměť kamene.V blízkosti Maleniska jsou na všech cestách rozesety středně velké valouny, další zvláštnost tohoto kraje....možná pocházejí s hradu Starý Světlov nebo Rýsov.


Přijetí do Božího srdce

7. července 2014 v 10:18 | kopretina |  Sluneční zpráva na dnešní den
Jsi hluboce přijata do srdce Božího-jako dítě o které je upřímně a s láskou pečováno. Mám se ráda, mám se ráda-vynáším svou duši do nebe a k lásce už je v Bohu a v lásce. Jsem milována jen tak-můžu dělat co chci. Milují mě i když dělám blbosti, Bůh mě stále miluje a nikdy nepřestane, je to stálé a věčné, je to láska bez podmínek, nemusím splňovat NIC abych měla lásku. Vše je jak má být. Bůh nedovoluje zpochybnění. Přijde a bude zákon Boží......nastává andělské prostoupení země.