Leden 2015

Zimní anděl

21. ledna 2015 v 19:07 | Kopretina |  Sluneční zpráva na dnešní den
Zimní anděl

Zapadaly kopečky
stromy, lesy, domečky.
Zimní anděl nese plnou náruč vloček
padají do kožíšků koček.
Kdo ho spatří tomu ukáže
jak na rampouchy hrát dokáže.Modlitba

21. ledna 2015 v 18:58 | Kopretina |  O meditaci
Ahojte všichni kdo jste zavítali na tento blog.
Dne 27.ledna je dnem památky obětí holocaustu a předcházení zločinu proti lidskosti.
V neděli 25.1 od 19-19.30h se můžeme všichni pokusit o tichou modlitbu či meditaci kdy zvyšováním vibrací lásky do celého světa pomůžeme předcházet zločinům proti lidskosti.

Kdo neví jak se modlit může použít tyhle slova :

Pane Bože, nejvyšší lásko a dobro ať jsou šťastné všechny bytosti na celém světě ať se jim daří ať i já jsem šťastný ať i mě se daří. Prosím posviť svou nejčisčí láskou do těch míst kde lidé trpí válkou a násilím, do těch míst kde se nelze dovolat pravdy, do těch míst kde není naděje, do nejtemnějších kopek, do srdcí a duší těch jenž trpí opuštěni a sami a bez naděje. Probuď srdce těch co ubližují k lásce. Ochraňuj Bože prosím bezbranné ženy a děti které nedokáží k tobě vyslat modlitbu a přijmi tuto od nás za ně. Prosím posviť svým silným Božím světlem na bolest a bezpráví svítí tak dlouho až je bolest přetvořena na lásku. Děkuji s láskou a mírem v srdci. Amen

Přečtěte si o ženách v Kongu asi nejhorší co může být nechápu, že není možné jim nějak pomoct..

Svatá Anežka Římská

19. ledna 2015 v 19:30 Svatí a mistři
Svatá Anežka Římská

Svatá Anežka se narodila v Římě ve 3 století v rodině bohatých křesťanských rodičů. Je patronkou čistoty panen, zahradníků, a dětí. Jako o krásnou mladou dívku se o ni ucházel syn prefekta ale Anežka ho odmítla a ve vytržení vyprávěla o Ježíši Kristu. Rozzuřený prefekt dal Anežku odvést do nevěstince. Když tam chtěl jeho syn Anežku zneužít, padl mrtev k zemi. Anežka ho modlitbami probudila k životu, ale otec přesto odevzdal dívku soudci který ji odsoudil k upálení. Stal se však zázrak, Anežky se plameny nedotkly a nespálily ji. Proto ji nakonec sťaly. Anežka bývá zobrazována s beránkem - kvůli podobnosti slova agnus - beránek. Každým rokem jsou v kostele kde je její hrob (S. Agnese fuori le mura v Římě) 21. ledna posvěceni dva beránci, z jejich vlny se zhotovují palia pro arcibiskupy.

Pranostiky:

O svaté Anežce od kamen se nechce.

Svatá Anežka když laskavá,vypustí skřivana z rukáva.

Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče schovávej zhrysky.


Obraz Svaté Anežky Římské je z přírodní a barvené ovčí vlny.
Technologocký postup je plstěním pomocí tzv. suché jehly.
Autorkou je paní Miloslava Novotná.

Čtyři hojivé emoce

19. ledna 2015 v 19:13 Partnerství-láska
Čtyři hojivé emoce

Truchlení nad ztrátou lásky znamená plně prožít a pak vymýtit všechny bolestné emoce, jež se nám vynoří při vzpomínce na naši lásku. Ačkoliv jde o automatický proces, existuje mnoho způsobů, jimiž ho nevědomky můžeme narušovat. Jednou z nejčastějších chyb je urychlování vývoje, kdy si nedopřejeme dostatek času na truchlení. Další chybu však představuje situace, kdy sami sobě nedopřejeme prožít všechny své pocity. Chceme -li se oprostit od své závislosti, musíme prožít čtyři hojivé emoce : hněv, smutek, strach a žal. Dokud pociťujeme hněv nebo smutek, jsme stále v jistém směru závislí. Pokud cítíme strach a žal, nejsme ještě otevřeni novým možnostem, které se nám nabízejí. Každá z těchto čtyř hojivých emocí je životně důležitá, protože když se od minulosti neoprostíme nemůžeme pokračovat dál. Hrají základní roli v procesu oprošťování se od závislosti a srovnávání našeho zlomeného srdce.

Hojivá emoce : Hněv

Hněv je emocionální přiznání, že jsme nedostali, po čem jsme toužili. Pocit hněvu nás zbavuje lhostejnosti a opět nám vrací naši vášeň pro lásku a život.

Hojivá emoce : Smutek

Pocit smutku nám vrací naši schopnost milovat, oceňovat a vychutnávat co nám zůstalo a otvírá nám srdce abychom opět mohli cítit líbeznost lásky. Místo chci lásku svého partnera - získá naše potřeba podobu: Chci něčí lásku. A tato nezávislá touha obsahuje sebevědomou jistotu, že dostaneme všechno co dostat chceme.

Hojivá emoce : Strach

Strach nám umožňuje prozkoumat, co se stalo, třeba že jsme si to nepřáli. Náš pocit strachu a náš odpor vůči tomu, nám vrací naši zranitelnost a vrací nám schopnost rozlišit, co potřebujeme a s čím můžeme nyní počítat.

Hojivá emoce : Žal

Žal je pochopením naší bezmocnosti napravit co se stalo.Tato schopnost nám pomáhá přijímat soucit nezbytný k zahojení našich ran a posléze nás povzbudí, abychom si do srdce vpustili lásku.Oproštění se od žalu přináší schopnost rozeznat co je možné.

Neexistuje správné pořadí v němž by jste měli tyto emoce prožívat pomáhají nám pochopit naše pocity a zahojit bolest. Když přestaneme záviset na lásce svého partnera, otevřeme se přijetí toho, co je dostupné.
(z knihy Mars a Venuše začínají znovu)

,

Panna Marie - kojící

14. ledna 2015 v 12:52 | Kopretina |  Mariánská poutní místa
Provodov - kostel Panny Marie Sněžné

Kostelíček Provodovský
mezi lesy schovaný
v něm je obraz starodávný
jako poklad chovaný
Matka Boží se synáčkem
vlídně se na nás dívá
pod ochranu svoji bere
když ve světě zle býváStaletí to dosvědčují
nadarmo, že nevoláš
pomoc, že ti jistě příjde
když k ní zbožně zavoláš.

(ze staré poutní písně)
Provodov- Malenisko

14. ledna 2015 v 12:43 Mariánská poutní místa
Malenisko se nachází ve Vizovických vrších. Leží na úbočí hřebene Brda asi 1 km jihovýchodně od Provodova a 7 km západně od Luhačovic. Poutní kostel je zasvěcen Panně Marie Sněžné. Nicméně záhy zde začala být uctívána místní Panna Maria Provodovská. Vedle kostela je zřízen novodobý oltář pro bohoslužby pod širým nebem. Na úpatí dalšího stoupání je kaplička z roku 1865 a pod ní studánka se "svatou vodou" (vlastní zázračný pramen je údajně pod oltářem kostela). Od kapličky vede strmá Křížová cesta na vrchol hřebene. Křížová cesta končí další kaplí.
Poutní místo pochází z počátku 18. stol. Legenda vypráví, že mlynářka Anna Vlaštovicová z Dolního provodovského mlýna trpěla těžkou oční chorobou. Ve snu se jí zjevil stařec, ukázal jí místo se studánkou na okraji lesa a řekl: "Zde je voda, která bude na přímluvu Boží uzdravovat nemocné na těle i na duši". Mlynářka si umyla oči vodou ze studánky a uzdravila se.
Od roku 1712 sem putovali lidé ze širokého okolí a mnozí prý byli rovněž uzdraveni. Dorota Jahodíková z Pašovic věnovala jako poděkování za uzdravení poutnímu místu obraz Matky Boží kojící (autor neznámý). Obraz je jedinečný zejména svým námětem, který je v zemích na sever od Alp zcela ojedinělý. Původně byl zavěšen u studánky. Dnes je umístěn v poutním kostele.
Majitel luhačovického panství, hrabě Wolfgang Serenyi, nechal postavit u studánky nejprve dřevěnou kapličku. V roce 1735 byla nahrazena kaplí zděnou. Dnešní podobu dostal kostel v roce 1850, kdy byla kaple rozšířena o chrámovou loď.

Malenisko

Pohled ze zadu
Pramen sv.vodyKostel panny Marie SněžnéStudánka LUKÁŠCENA

13. ledna 2015 v 15:59 | Kopretina |  Studánky a léčivé vody
STUDÁNKA LUKÁŠCENA


BŘEZÚVKY - Studánka LUKÁŠCENA

Popis cesty:

Pramen Lukáščeny je velmi dobře lokalizovaný při frekventované silnici mezi obcemi Březůvky a Ludkovice na Zlínsku.
Tato studánka je velmi oblíbeným zdrojem pitné vody pro široké okolí,
jejich chuťových atributů využívá i místní pálenice.

Pověst o studánce:
Kdesi na Brodsku žili v chudéj chalúpce manželé Lukášovi. Byli moc neščasní! Neměli dětí. A to jich moc súžilo. Manželství bez dětí je jak deň bez slunéčka.
U Lukášových sousedů křičely děti od rána do tmy ale u Lukášů měli kolébku furt prázdnů.
Panímáma Lukášová sa s týmpřeca smířila.
Ale pantáta Lukášůj furt křičál a nadával a svoju ženu Majdalénu z toho nejhoršího podezříval. "Dož ví, za co ťa Bůh tresce. Enom to prav, za co mosíš pykat. Tá Majdaléna palestinská mosela byt anďél!"
Toto hanebné podezřívání súžilo neščasnú ženu eště věcej, než to velikánské neščestí, že neměla děti.
Pořád enom plakala, až z toho onemocněla a umřela.
Teprú v hrobě sa jí ulevilo.
Ale Lukášovi potom začalo vyčítat svědomí: "Tys svoju ženu utrápil, tys ju do hrobu dostál!"
Neščasník neměl pokoja a nikde stání. Poznál brzo, že má pravdu staré přísloví:
"Kdo zlé svědomí má, ten za ňadrama hada chová!"
Neudržal sa dlúho doma. Jak Kain letěl furt daléj od svojej oběti. Bál sa ludí a skovával sa ve Světlovských horách.
V háji u Březůvek dělál pústevníka. Živil sa enom vodú ze studénky a sušenýma kořénkama.
Lesníma plodinama z Kamennéj si oslazoval hořký život a dělál pokání.
Ve skale u studánky je velikánská ďúra. Tam sa Lukáš v zimě skovával a tam préj také život dokonal.
Enom kosti z něho našli ludé, keří sa do skalní jeskyňky jednúc dostali.
Dneska je ten vchod do pústevníkovéj jeskyně zasypaný balvanama, ale studénka u silnice z Březůvek k Ludkovicom sa menuje podle svojeho bývalého obyvatela "Lukáščena".mulah NASREDDIN

8. ledna 2015 v 20:27 Pro pohlazení duše

Jednou se jal Nasreddin brnkat na kytaru, ale brnkal pouze na jednu strunu. Po chvíli se kolem něho shromáždil dav zvědavců (bylo to totiž na tržišti) a jeden z mužů kteří seděli u něho na zemi se ozval :
Je to hezký tón který hraješ, Mullahu ale proč ho trochu neobměňuješ, tak jak to dělají jiní hudebníci?
To jsou hlupáci - odpověděl Nasreddin oni hledají ten správný tón. Já už jsem ho našel.


RAW banánové nudle

8. ledna 2015 v 20:02 | Jana |  Bylinky a recepty
RAW banánové nudle s mákemBudeme potřebovat:

-3 až 4 zmrzlé banány
-1šálek pomletého máku
-1/2šálku strouhaného kokosu
-exotické hrozinky Black Bachura

Postup:

Koupíme 3 až 4 banány, dáme je do tenké tašky a než je doneseme domů tak budou tak akorát zmražené. Pokud by jsme je měli doma museli by jsme je dát na chvíli zmrazit. Zmražený banán nakrájíme na nudličky pomocí spiralizéru nebo škrabky na brambory. Vložíme do misky posypeme mákem, kokosem a hrozinkami. A to je vše nechte si chutnat!


OKNA DO DUŠE

8. ledna 2015 v 19:54 | Jana |  Pro pohlazení duše
OKNA DO DUŠEOKNO V ŘÍMĚ

OKNO NA PETŘÍNĚROMANTICKÁ SNÍDANĚ