Březen 2015

Milující láska

30. března 2015 v 13:59 | Valentýn láskyplný |  Co napsali přátelé
Když cítíme v srdci lásku a lásku dalších lidských Bytostí, tak jsme neustálé v PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU, V tichu POCITU LÁSKY, jsme naplněni RADOSTÍ, tou MILUJÍCÍ LÁSKOU bez podmínek a očekávání, jsme součástmi JEDNOTY, zažíváme, tu krásnou chvíli denně v tichosti své DUŠE nalézáme klid a MÍR s okolím, se sebou. LÁSKA v srdcích nám přináší pocity ŠTĚSTÍ, LÁSKA, která nečeká a nepodmiňuje, ale dělá šťastným toho, koho miluje, je to plno st ŽIVOTA, je to nejkrásnější okamžik. MILOVAT je podstatou ŽIVOTA, hluboké Duchovní uvědomění si hodnoty ŽIVOTA v SRDCI. Zaposlouchejme, se do TICHA svého NITRA, svého SRDCE, tam kdesi v NITRU je oáza POCITŮ ŠTĚSTÍ, je tam vše co hledáme, co nacházíme a co CÍTÍME jako všezahrnující pocit JEDNOTY, LÁSKA, je nejkrásnější CIT ve VESMÍRU, nic nemá větší Duchovní hodnotu než LÁSKA v naších milujících SRDCÍCH. čím víc CÍTÍME LÁSKU k Bližním lidem na Planetě Zemi, když jsme naplněni LÁSKOU ke všem ŽIVÍM BYTOSTEM na Planetě Zemi a v celém nekonečném VESMÍRU, tak jsme naplněni pochopením a empatii a jsme tolerantní ke v&scaro n;em odlišnostem ve formách ŽIVOTA, jsme odhodlání chránit SVOBODU ostatních ŽIVÝCH BYTOSTÍ, uvědomujeme si, že jsme součástmi JEDNOTY, že jsme součástmi v celku, že jsme vnitřně propojeni, že si uvědomujeme naši afinitu se vším ŽIVOTEM na Planetě a v celém nekonečném VESMÍRU. V každé Živé MILUJÍCÍ A CÍTÍCÍ BYTOSTI, je LÁSKA, je to energie kontinua a JEDNOTY, je to energie všeobsáhlé jednoty, LÁSKA je společná všem ŽIVÍM BYTOSTEM, když jsme naplnění LÁSKOU a MILUJEME a CÍTÍME ŽIVOT v každé ŽIVÉ A MILUJÍCÍ BYTOSTI, jdeme cestou LÁSKY, jdeme cestou ve VĚDOMÝ si AFINITY na DUCHOVNÍ - DUŠEVNÍ A FYZICKÉ ÚROVNI ŽIVOTA. CÍTÍME , že část nás samých je součástí jiných ŽIVÝCH BYTOSTÍ, že jsme ENERGIE, že ENERGIE je LÁSKA, že jsme VĚČNÍ. ENERGIE je ŽIVOT v každé ŽIVÉ CÍTÍCÍ BYTOSTI na Planetě Zemi a v celém nekonečném VESMÍRU. Ten láskyplný POCIT, co v SRDCI CÍTÍŠ, je tvojí podstatou tvou a všech ŽIVÝCH a CÍTÍCÍCH BYTOSTÍ. INTUICE je prostředkem k přijímání informací láskyplných přes SRDCE, INTUICE, která nám pomáhá a je to taková INTUITIVNÍ a TELEPATICKÁ forma komunikace, INTUICE je INTELIGENTNÍ forma univerzální komunikace. MILUJTE SE a MĚJTE SE RÁDI - LÁSKA je ŽIVOT, a nic není krásnější, než ŽÍT a MILOVAT, MILO VAT a CÍTIT, MILOVAT a NÉST INTUITIVNĚ ŽIVOT ke vzájemné sourodé intenzívní a harmonické JEDNOTĚ.


Facebook - VALENTÝN LÁSKYPLNÝ.


Studánka pod Kamenou

30. března 2015 v 13:41 | kopretina |  Studánky a léčivé vody
BŘEZÚVKY - studánka POD KAMENNOU
Doprava:
Autem,autobusem, na kole. Výchozím bodem ke studánce je pramen Lukáščena který leží u hlavní cesty mezi Březůvkami a Ludkovicemi.

Popis trasy:
Od pramene Lukáščena se vydáme lesem podél cesty na Luhačovice po levé straně, půjdeme kolem lesního odpočívadla které je u cesty, pak kolem mostku u hlavní cesty. Přejdeme cestu a dáme se strmě do kopce, dále se necháme vést lesní pěšinou a budeme udržovat směr vlevo. Cestou se objeví na stromech modré značení. Studánka je pod svahem a nachází se u lesní cesty vedoucí od Ludkovské hájenky na Vrcha. Studánka je udržovaná a najdeme ji v lokalitě Slatiny. Je krásně obrostlá zeleným mechem :-)

Délka trasy:
Od pramene Lukáščena 1km.Studánka Čekanka

26. března 2015 v 17:21 | kopretina |  Studánky a léčivé vody
BŘEZÚVKY - studánka ČEKANKA
Doprava :
Autem, na kole, autobusem ze Zlína k prameni Lukáščena který se nachází u hlavní cesty mezi Březůvkami a Ludkovicemi.

Popis trasy:
Nachází se v lokalitě zvané Vrcha, jižně od obce Březůvky.
U pramene Lukáščena zaparkujeme a vydáme se směrem na Zlín, kolem hlavní cesty a podél potoka. Vlevo narazíme na odbočku vedoucí do lesa, přejdeme přes potok a budeme se držet - modrých šipek na stromech a značek označující pramen. Cesta vede stále nahoru do lesa. Dříve než studánku zahlédnete asi krmelec - studánka je pár kroků od něho. Krásná studánečka v lese :-)

Délka trasy:
Od pramene Lukáščena -1Km ke studánce, poměrně prudké stoupání.

Samota - vaše pravá podstata

26. března 2015 v 17:18 O meditaci


Samota je květ, je to lotos vykvétající z vašeho srdce. Samota je pozitivní, samota je zdraví. Je to radost ze samotného bytí. Je to radost z vlastního prostoru.

Meditace je blaženost z toho, že je člověk sám se sebou.. člověk je skutečně živý, když je schopen být sám, když není na nikom a na ničem závislý, když není závislý na žádné situaci, na žádných podmínkách. A potom může být sám v sobě ráno, večer, v noci, v mládí i ve stáří, ve zdraví i v nemoci. V životě i ve smrti, může být sám v sobě, protože to není něco, co by mohlo přijít odněkud zvenčí. Je to vaše pravá podstata.. je to vaše pravé já.

Cesta do nitra je cestou k naprosté samotě; tam si nemůžete vzít nikoho s sebou. Střed svého bytí nemůžete s nikým sdílet, ani s tím, koho upřímně milujete. Jakmile vstoupíte dovnitř, zpřetrhají se všechna spojení s vnějším světem; zbortí se všechny mosty. Ve skutečnosti zmizí celý svět. Proto také mystici nazvali svět iluzí, májou, ale ne proto, že by neexistoval, ale proto, že meditující člověk jasně cítí, že jakmile vstoupí dovnitř, dostane se do stavu, v němž svět jakoby neexistuje. Je v něm naprosté ticho, nepronikne do něj žádný zvuk. Samota je tak hluboká, že to vyžaduje pořádnou odvahu. Ale z té samoty vytryskne blaženost. V té samotě člověk pozná Boha
použitý zdroj: Meditace - první a jediná svoboda (Osho)


Na špičce jehly

26. března 2015 v 17:08 | kopretina |  Sluneční zpráva na dnešní den
Na špičce jehly
bezvětří
větře foukej a nešetři
a nebo ticho mrazivé
hnuly se ledy hrozivé
odehrály se dějiny
lásky a velké zločiny
píchá - pozor je to hrot
a život letí o závod.

Matka Meera

26. března 2015 v 16:59 Svatí a mistři

MATKA MEERA - OTÁZKY A ODPOVĚDI


Matka Boží byla vždy uctívána jako povzbuzující síla vesmíru. Ačkoliv některé její podoby jsou dobře známé například Kalí, Panna Marie. Mnoho jiných vtělení si vybralo klidnou, tichou práci ve vesmíru. Jen v neklidných dobách, jako je ta dnešní, přicházejí její inkarnace mezi nás, aby léčila, ochraňovala či transformovala.
Jednou z nejvíce uctívaných a milovaných vtělení Matky Boží je Matka Meera, mladá indická žena, která žije v malé vesnici v Německu. Ačkoliv nemá žádnou hlučnou publicitu, tisíce lidí z celého světa přicházejí, aby přijali její daršan, tichý dar uzdravení a Světla, předaný pohledem a dotykem. Je dobře známá v celé Indii a také navštívila Kanadu a Spojené státy. Jedinečným darem Matky Meery světu je zprostředkování (poprvé v historii země) zcela přeměňujícího světla pocházejícího z Nadduše a z kontaktu s Nejvyšším. V dnešní době krizí a rostoucího hladu po duchovnu Meera nabízí svým dětem přímý přenos světla, které rozpouští všechny bariéry a mění celé bytí tak rychle a do takové míry, jak je to potřebné. Světlo mohou přijmout všichni, kteří jsou otevření, i když se nesetkali s Matkou Meerou ve fyzickém těle. Jako vtělení Matky Boží, stojí Matka Meera nad všemi dogmaty a hierarchiemi. Nepožaduje žádnou zvláštní věrnost a nabízí svou proměňující sílu všem, bez ohledu na jejich cestu či náboženství.
Odpovědi jsou okamžité odpovědi Meery na otázky jejich stoupenců, které se týkají její identity, práce a její Cesty, objasnění práce Boží Matky ve světě. Otázky (dále uvedeny kurzívou) a odpovědi shromáždili Christine Cox, Jeffry Cox, Andrew Harwey, Adilakshimi (sekretářka a stoupenkyně MM) a ostatní oddaní. Adilakshimi vložila několik úžasných komentářů, které v knize najdete. Inkarnována, Matka Boží nabízí nám v této těžké době Cestu radosti a transformace, šanci otevřít se jejímu požehnání, šanci přijmout a pracovat se Světlem, změnit sebe i svět, v kterém žijeme.
"Celý smysl mé práce je v přivolávání nejvyššího Světla a v pomoci lidem. Proto jsem přišla, abych otevřela vaše srdce Světlu."
Celý překlad knihy "Matka Meera, otázky a odpovědi" najdete

Kaple svatého Stanislava

20. března 2015 v 19:22 | kopretina |  Hrady, zámky a kaple
Zajímavou kapli najdete na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (Střední církevní škola zaměřená na výuku v křestanském duchu)Jedná se o kapli svatého Stanislava Kostky, která byla po rekonstrukci požehnána dne 1.září 2010.


Svatý Stanislave, patrone studující mládeže, oroduj za nás.

Záhlinické rybníky

20. března 2015 v 18:49 | kopretina |  Voda a prameny
ZÁHLINICKÉ RYBNÍKY

Doprava : vlak Zlín - Otrokovice, Otrokovice - Záhlinice
Popis trasy : V Záhlinicích přejdete hlavní cestu a vydáte se rovně směr Rybářství Záhlinice.
Délka trasy a zpět: 2,5 km

Zajímavé a romantické místo s rybníky které jsou lemované vysokou trávou. Soustava rybníků, přilehlých luk a lužního lesa je i přes intenzivní chov ryb jedinečným územím především ze zoologického a krajinářského hlediska, řadí se k mokřadům mezinárodního významu.
Nádherná procházka kolem rybníků, kde je možné vidět různé druhy vodních ptáků. Záhlinické rybníky jsou významným hnízdištěm, hnízdí zde např. kormorán velký, volavka popelavá a bílá či lžičák pestrý. Na trase je obora s vysokou zvěří.

Tip: trasou kolem rybníků a následně cyklostezkou lužními lesy se dostanete až do Kroměříže( 2km)


Záhlinická zátiší


Moudrost Zenu

17. března 2015 v 22:39 Pro přátele Zenu
Ryzí přirozenost nemá formu

V takovosti si je vše rovno
Buddha v Buddhovi

Výhonek se rodí v okamžiku kdy umírá zrnko.

Zdroj : kniha Cesta v prázdnotěAndělé poslové nebes

17. března 2015 v 22:04 Andělské obrázky

Andělé jako poslové nebes

Nejčastěji se s nimi setkáváme v křesťanství, ale jsou mnohem starší, protože okřídlené bytosti se vyskytují v mytologiích mnoha kultur. Tito poslové nebes nám přinášejí inspiraci, rady a vedení z vyšších sfér a křídla mají jako symbol rychlého přesunu mezi jednotlivými dimenzemi, díky čemuž nám zprostředkovávají moudrost a nadhled. Jsou to bezpohlavní bytosti, neboť u nich je ženský i mužský princip v naprosté rovnováze. A protože mají vyšší vibrace než člověk, jemuž bylo dáno hmotné tělo, aby se mohl snáze vyvíjet a zřetelněji si všímat následků svého tvoření, nejsou našimi fyzickými smysly většinou postřehnutelní.Andělé na posvátných místech

Andělé se také rádi shlukují v blízkosti posvátných míst, například u kostelů, katedrál, na místech zjevení, ale i na silových místech naší planety nebo posvátných místech starých kultur, která jsou nabita silnou energií a oplývají neobyčejnou krásou (dubové háje, bizarní skalní útvary, menhiry, pyramidy apod.). Takové silové místo si můžete pomocí své intuice nalézt sami.V čem nám mohou andělé pomáhat

Andělé nám všem mohou nejenom pomoci se léčit, harmonizovat problematické vztahy, najít nejvhodnější řešení nejrůznějších životních potíží, ukazovat správnou cestu a ochraňovat před nebezpečími, ale také se utišit, zbavit se starostí a stresu, poskytnout útěchu a odstraňovat pocity osamělosti.


Andělské mandaly
Dívejte se ma mandalky a vnímejte působení andělů :-)