Červenec 2015

Duše stromů

27. července 2015 v 16:18 | kopretina |  Fotky přírody
Stromy a jejich nekonečná trpělivost snášet svůj osud být celý život na jednom místě a tam se rozvíjet a růst ať jsou jejich podmínky jakékoliv. Pohlaďte nebo zalíjte někdy strom bude to tichý dobrý skutek a projev úcty duše k duši.Kopretina

Vyškovec - Kopanice


Okatá bříza u Přerovských hradeb


Vrba s podmračeným obličejem - Otrokovice u trati

Strom propojený s dračí žílou - Otrokovice u studánky Konvalinka


A další okatý strom - strážce křížové cesty na Provodově
Vyškovec - Hribovny

25. července 2015 v 17:56 | kopretina |  Zajímavá místa
VYŠKOVEC - sedlo HRIBOVNY
Dědinka Vyškovec na Kopanicích nabízí zajímavé pohledy do krajiny, pakliže vystoupáte až na místo zvané Hribovny naskytnou se vám výhledy jako v podhůří Alp. Ve Vyškovci mají také zajímavou autobusovou zastávku, tedy útulnu pro pocestné :-) která je jak je v tomto kraji zvykem chráněna Vyškovskou Bohyní.....


Studánka která je v současné době zarostená trávou a bez vodyDutý strom místo výuky úředníků

ZvoničkaAutobusová zastávka Vyškovec

Obyvatel dvou světů : poslání pracovníka světla

25. července 2015 v 17:13 Co napsali přátelé
Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Všechny vás hluboce miluji. Vážím si toho, kdo jste, vašich světlých i temných stran.

Vyzývám vás, Vás, kteří jste nositeli dnešního nového vědomí. V mém životě, jsem nesl pochodeň světla a chtěl jsem se o ní dělit s lidstvem. Byl jsem velmi lidskou bytostí tak jako vy. Tak jako vy jsem se hněval a cítil zoufalství, byly však také chvíle hlubokého spojení s mou duší. Na vnitřní úrovni jsem rostl tak jako vy. Je důležité, abyste mě přestali vnímat jako dokonalou bytost, mistra, který je nad vámi. Jsem váš bratr, váš přítel, a nejsem tu proto, abych vás soudil nebo vám kázal. Chci s vámi sdílet své pocity přátelství a tak prosím, vnímejte můj obdiv k vám.
Rád bych vás všechny pozdravil a řekl "ahoj" jednotlivě. Prosím, vnímejte mou přítomnost ve svém srdci. Jste připraveni na změnu, jste připraveni uznat, kým skutečně jste. Jste nekonečnou bytostí, která cestovala vesmírem mnoho, mnoho životů. Zvykli jste si však snižovat se a měřit se podle standardů společnosti. Přemýšlíte o sobě jako o ženě nebo muži, bohatém nebo chudém, zdravém nebo nemocném a definujete se těmito podmínkami. Vy jste však mnohem víc než to.

Jste tolik svobodní a největší tragédií pro člověka v dnešní společnosti je, že svůj pocit svobody ztrácí. Věky byla Země zahalena v atmosféře strachu a lidé se odpojili od své původní síly a kreativity. Když se cítíte odděleni od své vlastní podstaty, začnete se chovat "přijatelným" způsobem a tak se dostáváte z rovnováhy.
Když jste odděleni od své duše, v podstatě se cítíte nepřetržitě ztraceni a vyvstává prázdnota, díra ve vašem srdci, kterou se pak začnete snažit zaplnit věcmi zvnějšku. Chcete zaplnit díru vlastněním či mocí nebo se ztrácíte ve vizích dokonalého romantického vztahu a pak se můžete stát závislí na jistém druhu věcí nebo chování. Základním problémem však je, že se cítíte odpojeni od vlastní podstaty, od vlastní esence, od vaší duše.

Pracovník světla je osoba, která už nechce žít odděleně od své duše. Cítí druh touhy, druh stesku po domově ve svém srdci a jak dozrává, začíná si uvědomovat, že nic zvnějšku nemůže zaplnit tuto díru. Proto se pracovníci světla začínají velmi zajímat o spiritualitu. Začínají být hledači na spirituální cestě. Začínají své hledání, protože se uvnitř cítí zranění. Jejich zranění však není jen jejich. Zranění z oddělení je sdíleno celým lidstvem, i když velká část lidstva stále hledá řešení mimo sebe.

Duše pracovníků světla jsou si vědomi, že odpověď leží uvnitř, a díky tomuto vědomí je jim určeno být učiteli a léčiteli. Mnoho pracovníků světla však bojuje s velmi nízkým sebevědomím. Když vyrůstají jako děti, přijímají mnoho soudů od své rodiny a společnosti. Možná, že cítí, že nemohou být ctižádostiví tak, jak to chtějí jejich rodiče. Jsou často příliš citliví a potřebují se stáhnout a prožívat čas v tichosti, aby zůstali ve svém středu. Často jsou to idealisté a mnoho z nich má umělecké nadání.

Je to součást poslání duše pracovníka světla, aby vnesl nový druh vědomí na Zemi. Abyste toho však byli schopni, potřebujete si pevně věřit. Musíte důvěřovat hlasu své vlastní intuice a svých pocitů, nikoli egoisticky zaměřenou cestou jako je: "Jsem mnohem dál než ostatní", avšak cestou srdce: tím, že se oceňujete a vážíte si sebe sama, protože tak k vám může srdce promlouvat. Pro mnoho pracovníků světla je pastí, že se ztrácí v pocitech méněcennosti a odmítají své skutečné potřeby a touhy. Potřebujete silnou osobnost, abyste byli schopni odpojit se od ideálů společnosti a být sami sebou.

To je to, co bych dnes rád zdůraznil: důležitost být silným a sebevědomým, což je poselství od mužské části uvnitř vás. Když jsem žil na Zemi před více než dvěma tisíci lety, musel jsem se často separovat, abych si připomněl kým jsem. Existovalo kolem mě spoustu matoucích energií, zvláště od očekávání lidí, kteří byli blízko mě. Musel jsem se chránit, abych zůstal spojený se svým vyšším já. Často jsem chodíval sám do pouště, abych se cítil skutečně blízko Bohu, Duchu a udržel si sebejistotu.

To stejné platí pro vás. Jste obyvateli dvou světů: jednou nohou jste v dnešní lidské společnosti a druhou jste v dimenzi vaší duše, v říši, z které pocházíte. Potřebujete pevně držet vaše chodidlo v této dimenzi, jinak zabřednete a budete ustrašeni tlakem společnosti. Potřebujete, aby vaše mužská energie řekla rozhodné "ne" požadavkům a očekávání, které necítíte, že jsou pro vás to pravé. Tak musíte být v jistém smyslu bojovníkem. Ne však bojovníkem, který bojuje a zápasí s druhými. Být bojovníkem znamená být vůči sobě pravdivý, často se odpojit od světa, který je kolem, a naslouchat tomu, co vy sami cítíte, co vy vnímáte, důvěřovat svému vnitřnímu vedení.

Žádám vás, abyste se mnou cestovali ve své představě do pouště a šli tam v noci. Ochladilo se a vy nad sebou vidíte nebe plné zářících hvězd. Představte si, že jste tam se mnou, a vnímejte mystérium ohromného prostoru nad vámi - vnímejte mystérium života. Najděte si místo k sezení, uvolněte se a běžte do sebe. Poušť je jako vnější brána k vašemu vlastnímu vnitřnímu chrámu, do kterého nyní vstupujete. Uvnitř tohoto chrámu se cítíte spojeni s plností Země, se všemi hvězdami na Nebesích.
Jste tak ohromná a nádherná bytost a říkáte si: "Přijímám svou velikost. Jsem jiný/á. Jsem tu, abych přinášel/a nové vědomí." Vzpomeňte si na to, odkud pocházíte. Z místa tiché moudrosti, ze které jste byli voláni, abyste přišli v tomto čase na Zemi. Jste tu, abyste uzdravili svá vnitřní zranění, a taktéž proto, abyste poskytli příklad druhým lidem. Žádám vás, abyste se brali vážně.
Když jste uvnitř svého vnitřního chrámu, je tu průvodce, který vám chce nabídnout nějakou pomoc nebo radu. Pamatujte, že vaši průvodci jsou vaši přátelé - skutečně. Jste velice spřízněné duše, protože jsou však na druhé straně, vidí věci mnohem jasněji než vy svýma lidskýma očima. Když dovolíte vašim průvodcům, aby přišli blíž, uznáte je jako své přátele a ucítíte srdečné přátelství. Nyní požádejte své průvodce o to, co byste nyní měli vědět. Když se ve vašem životě kvůli něčemu cítíte nahněvaní nebo smutní, můžete jim to říct. Vnímejte, že z této strany, z této dimenze, existuje spousta pomoci a vedení.
Jste tolik oceňováni za to, co děláte, a vaši průvodci jsou zde jen, aby vám připomněli věci, které již dávno víte. Předtím než jste sestoupili na Zemi a inkarnovali se do tohoto těla, jste byli velmi vědomou bytostí, proto pociťte spojení se svými průvodci, neboť oni reprezentují dimenzi vaší duše.

Nyní si představte, že opouštíte tento chrám a přinášíte si jeho energii s sebou dolů na Zemi. Jak zde sedíte na této židli, v této místnosti, umožněte této energii vašeho vyššího já, vaší duše, aby byla plně přítomna uvnitř vašeho těla a buďte si vědomi, že vás svět potřebuje. Svět potřebuje právě energii vaší duše.

Rád bych vám poděkoval za vaši odvahu a vytrvalost. Hluboce si vás vážím a i když se cítíte zmateni nebo cítíte bolest, stále vidím vaše světlo zářit. Jsem tu, abych vám připomněl toto světlo a přesvědčil vás o mé důvěře k vám.
© Pamela Kribbe

www.jeshua.net


Svět je pouhý přelud - Mája

25. července 2015 v 16:53 Povídky - názory
Filozofie starověké i středověké Indie označuje svět a jeho dění za neskutečný přelud, který se jen zdánlivě jeví našemu smyslovému vnímání jako něco reálného.Tento neskutečný přelud byl nazván Mája a za jedinou nepopiratelnou realitu (a to realitu věčnou) byl prohlášen nesmrtelný tvůrce, Bůh ,jehož projevem je svět se všemi svými proměnami. Mája tedy není pouhou fikcí, nýbrž také jakýmsi zastřeným sebeprojevováním opravdové reality.


Zelená krása Starého Hrozenkova

23. července 2015 v 10:24 | kopretina |  Zajímavá místa
Starý Hrozenkov je živým kulturním i společenským centrem dnes samostatných kopaničářských obcí Žítková,Vyškovec a Vápenice.Mimo jiné pamětihodnosti je zde zajímavý lom a krásné léčivé a okrasné rostlinky.
Svatá Máří Magdalena

23. července 2015 v 10:23 Svatí a mistři
Svatá Máří Magdaléna se narodila u Genezaretského jezera na statku Magdala.Je to biblická světice o které se po Panně Marii zmiňují evangelia nejvíc.Podle tradice byla Marie Magdalena hříšnice,která Ježíšovi umývala nohy svými slzami a utírala je svými vlasy.Kristus jí odpustil její hříchy,protože dokázala milovat s nesobeckou věrností.Následovala ho společně s apoštoly a on ji zbavil 7 démonů kteří způsobili ,že byla nemorální a hříšnice.Její víra a pokání z ní udělali velkou světici.Podle legendy,když nastalo pronásledování křestanů byla spolu s ostatními zahnána na lod bez vesel a takto poslána na širé moře.Doplula až do Francie kde také zemřela a jsou zde její ostatky.K jejím atributům patří dlouhé vlasy a slzy.Je patronkou holičů a o jejím svátku se mají stříhat vlasy aby byli delší.Lidé by se na svátek Maří Magdalény neměli koupat,věřilo se ,že by je její vlasy stáhly pod hladinu.V této pověře se Máří Magdaléně přisuzují pohanské rysy rusalky a vodní víly.

Pranostiky:

V tento den rádo poprchává protože Máří Magdaléna svého Pána oplakává.

Jeli na sv.Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod.

Prší-li v den sv.Magdalény,obilí se i v stodole zazelení.Miláček Krista

Ve všech se uvádí, že Marie byla nejoblíbenější Ježíšovou učednicí. Dával ostatním za příklad její vzdělanost a rychlost správného úsudku, která ostatním často scházela. Ti ostatní byli muži, Židé zvyklí na poslušnost žen, které nelze považovat za sobě rovné a už vůbec nelze naslouchat jejich názorům. Nejvíce ji odsuzoval Petr, který prohlásil: 'Marie by měla od nás odejít, neboť ženy nejsou života hodny'. Ježíš oponoval, že neexistuje důvod, proč by žena nemohla chápat jeho učení stejně jako muž a proč by je nemohla předávat jiným. Filip ji nazývá snoubenkou Pána. Dále se dozvíme, že Ježíš s ní trávil mnoho času o samotě a někdy ji líbal. Byla jeho ženou nebo družkou? To se v apokryfech přesně nedozvíme. Nahlédněme však do Bible, do Janova evangelia. Je nejpodrobnějším vylíčením Kristova života. Toho provází učedník beze jména, Ježíšovu srdci a mysli nejbližší. Pozdější katolický výklad označuje tohoto neznámého za Jana. Jan býval malíři zobrazován jako bezvousý, půvabný, až zženštilý mladík s dlouhými vlasy. Při Poslední večeři spočívá na hrudi Krista a dle evangelia: 'spolehl na klíně jeho´. Že by Ježíš miloval ze všech nejvíce muže? To by spíše připomínalo homosexuální vztah, ale pravděpodobnější je, že 'miláčkem Božím' je Marie Magdaléna.
Mantra pro dosažení osvícení a vnitřní klid a mír

20. července 2015 v 13:52 Pro pohlazení duše
GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA
(Tomu co je za vším, co je mimo vše a dokonce i za tím, co je vším. Osvícenému věnuji svůj zpěv)
Slavná Budhistická mantra

Vápenické údolí a studánka Houbovka

20. července 2015 v 12:57 | kopretina |  Voda a prameny
VÁPENICE - Vápenické údolí a studánka Houbovka

Zdravím všechny v tomto létě. Nejkrásnější místo v okolí Žítkové je Vápenické údolí. Je tu krásná procházka kolem potoka, kde jsou nádherné kaskádky a vodopádky. V okolí roste velké množství léčivých bylin velké síly a vzrůstu, které jsem jinde už růst neviděla, třeba Devětsil. Potůček pramení v lese ve kterém vládne příjemný stín. Hned na okraji lesa narazíme na studánku u houbového kmenu dala jsem jí proto název Houbovka. Na Žítkové a v jejím okolí ve Vápenicích a ve St.Hrozenkově vládne silná zhmotňující energie tedy jakákoliv přání v těchto místech mají větší možnost se skutečně zhmotnit o autosugesci nejde.


Studánka Houbovka

Melounové radovánky

20. července 2015 v 12:05 Bylinky a recepty
Přidávám pár letních receptů z melounu je to takové veselé neskladné ovoce ....přeji dobré pochutnání a osvěžení :-) a pozor je to zelenina


Melounový salát s letními jablky


potřebujeme:

1000g melounu,3 větší letní jablka,2 lžíce citronové štávy,2 lžíce cukru krupice,1/2 šálku rostlinné smetany.

postup:

Dobře opláchnutý meloun překrojíme,odkrojíme dílky,odstraníme kůru,dužinu nakrájíme na kostky,zbavíme jader a vložíme do salátové mísy,přidáme oloupaná jádřinců zbavená jablka,nakrájená na kostky,citronovou štávu ,cukr,rozmícháme a necháme v chladničce asi hodinu rozležet.Potom salát rozdělíme do misek které můžeme ozdobit šlehačkou a podáváme.Je to osvěžující letní salát.

Melounový košík

Potřebujeme:

meloun,nektarinky,broskve,banán,jahody,hroznové víno -lze použít jakékoliv ovoce.

Postup:

z melounu vykrojíme 2 boční dílky aby uprostřed zůstalo držátko na košík,meloun vydlabeme,dužinu nakrájíme na kostičky,nektarinky,broskve a banán omyjeme a nakrájíme,přidáme hroznové víno.Jahody krátce podusíme aby pustily štávu a osladíme cukrem.Vše smícháme s ovocem a vyplníme touto směsí melounový košík.Podávejte vychlazený-dobrou chuť.Melounová bovle


Potřebujeme:

bílý rum 4dl,limeta 1ks,čerstvá máta 10listků,třtinový cukr 3 lžičky,odpeckovaný meloun,led ,soda na dolití.

Postup:

Meloun vložte do mixéru a rozmixujte ho,a dejte do skleničky ,štávu s limetky, mátu a třetinový cukr přidejte rozmačkané.Na okraj sklenice nasypte nadrcený led.Nalijte rum a dolijte sodou.Sklenici ozdobte plátkem melounu a lístkem máty.Dá se připravit i bez alkoholu.

Pozemský anděl

15. července 2015 v 14:42 | Doreen Virtue |  Andělské obrázkyJste pozemským andělem?

Připadáte si jiní než ostatní? Máte pocit, jako byste sem nepatřili? Jako by vás tu zapomněli vaši druhové z jiné planety a vy si říkáte, kdy se pro vás konečně vrátí? Pokud ano, pak jste možná pozemským andělem. Máte-li touhu a nadání léčit a učit druhé, pomáhat jim a přitom máte potíže srovnat se s materiálním způsobem života a jeho požadavky, trpíte-li v problematických vztazích, máte-li potíže s nadváhou, pak je více než možné, že jste pozemským andělem. Pokud jste navíc ještě přehnaně citliví a odmítáte násílí v jakékoliv formě, pak je to dokonce velmi pravděpodobné!
Duše pozemského anděla nemá stejný původ jako duše obyčejného člověka, a to i přesto že všechny duše povstaly z božské Jednoty. Je známo, že osobnost člověka a jeho fyzický vzhled jsou utvářeny prostředím a specifickým způsobem života. Je zřejmé, že ti, kteří tráví většinu času surfováním podél tropických pláží, se budou vzhledově i svými způsoby lišit od jedinců, kteří prosedí velkou část svého života za psacím stolem ve vnitrozemí.


Charakteristika pozemských andělů

Všichni pozemští andělé mají určité společné specifické rysy.
Pocit vlastní odlišnosti a vydělenosti
Každý z pozemských andělů, vypověděl v tomto směru totéž. Že se cítí jiný, než ostatní. Mnoho pozemských andělů má podobné zkušenosti. Vysmívali se jim kvůli jejich zevnějšku, zájmům nebo chování nebo je dokonce šikanovali.
Zvýšená citlivost vůči ostatním lidem, citlivost na chemikálie jakéhokoliv druhu a násilí v jakékoliv formě
Pozemským andělům činí potíže být uprostřed davu lidí, neboť síla jejich rozporných emocí a fyzických pocitů na ně působí přímo drtivě. Většina z nich se vyhýbá chemickým přípravkům, protože u nich vyvolávají silné alergické reakce. Proto mají tendenci kupovat potraviny bez chemických konzervantů, přírodní kosmetiku a ekologické čisticí prostředky. Odmítají násilí v jakékoliv formě. Ničivě na ně působí i hádky, negativní zprávy v médiích či filmy, v nichž je násilí použito. Díky tomu slyší často od okolí poznámku typu: "Ty jsi moc přecitlivělý". Tato citlivost je však darem shůry, kterou pozemští andělé přinášejí na planetu Zemi a která jim umožňuje intuitivně vycítit, kde je jejich pomoci zapotřebí.
Silné vědomí vlastního poslání
I když pozemský anděl neví přesně, jaké je jeho konkrétní poslání, přesto si je jist, že to nějak souvisí s učením nebo léčením druhých.
Frustrující vztahy
Mnoho pozemských andělů trpělo v dětství nedostatkem lásky, případně vůči nim byli rodiče přehnaně přísní nebo dokonce hrubí. Jako dospělí mají tendenci k podobným mileneckým i přátelským vztahům. Velké množství pozemských andělů má partnery, kteří jsou nevěrní, verbálně nebo fyzicky hrubí a nejsou ochotni přijmout za vztah zodpovědnost. Někteří pozemští andělé bývají jako děti sesláni do dysfunkčních rodin coby ozdravné katalyzátory. V takovém případě mají jako děti pocit, že je rodiče adoptovali, protože k žádnému z nich, ani k sourozencům nic necítí. Není divu, protože takové rodiny jsou sice jejich rodinami ve fyzickém smyslu, nikoli však v duchovním. Jiní pozemští andělé se rozhodnou narodit do rodiny, kde vládnou jiné obtížné okolnosti, aby se ve svém vývoji učinili v daném vtělení co největší pokrok. Jako vtělená bytost však mají potřebu to změnit nebo alespoň pochopit, proč jsou všechny jejich vztahy stejně destruktivní. Některým se to, díky tomu, že na sobě pracují, skutečně podaří.
Neznámí lidé se jim svěřují se svými problémy i se zcela osobními záležitostmi.
Pozemští andělé by mohli donekonečna vyprávět o tom, jak je zastavují naprosto neznámí lidé a žádají je o pomoc nebo jim odhalují ty nejintimnější podrobnosti ze svého života. Lidé jim často říkají: "Ve vás něco je, co mi říká, že vám můžu věřit."
Vypadají mladší, než jsou.
Příčinou je možná to, že se stravují zdravěji než ostatní, cvičí a celkově se o sebe lépe starají. Spíše je to však jejich duchovní původ, který tento dojem mladosti vyvolává. Skoro každý pozemský anděl v dotazníku uvedl, že jsou lidé překvapeni, když se zmíní o svém skutečném věku.
Sklon k různým typům závislostí, získaným nebo dědičným
Pozemští andělé se často pokoušejí svoji citlivost a bolest z toho, že jsou jiní, stejně jako strach se svého poslání, různým způsobem otupovat. Utíkají se k jídlu, drogám, alkoholu, cigaretám nebo vztahům anebo ke všemu najednou.
Zvonění v uchu
Většina pozemských andělů slyší v jednom uchu zvonění ve vysokých tónech. Může doprovázet stresové situace nebo se objevuje bez zjevné příčiny. Mnoho z nich považuje tento zvuk za nepříjemný a rušivý, ale působí přímo opačně. Tento zvuk je zakódovanou informací z duchovních domovských sfér a pomáhá pozemským andělům povznést se nad pozemské problémy. Jsou v něm také obsaženy instrukce, jak své poslání na Zemi naplňovat. Pozemští andělé jsou naštěstí schopni požádat ve svém nitru o snížení intenzity zvuku, aby nejitřil jejich sluch.

čerpáno z knih od Doreen Virtue