Červen 2016

Svatý Petr a Pavel

30. června 2016 v 17:26 | Kopretina |  Svatí a mistři
Svatý Petr a Pavel jsou dva nejvýznamější apoštolové. Petr se jmenoval původním jménem Šimon, byl rybářem na břehu Galilejského moře a byl ženatý. Spolu s bratrem Ondřejem odešel za Ježíšem Kristem, ten mu řekl ty jsi Petr to je skála a na té skále vystavím svou církev. Ze Šimona ted už s Petra se stal první papež. Hlásal křesťanství na mnoha misijních cestách, po příchodu do Říma ho císař Nero odsoudil k smrti na kříži. Petra na jeho žádost, že není hoden zemřít jako jeho mistr, ukřižovali v roce 64 hlavou dolů.
Pavel se narodil jako syn farizeje v Tarsu (dnes v Turecku) a dostal jméno Šavel (Saul). Byl tvrdým pronásledovatelem křestanů. Po cestě do Damašku, kde měl pokračovat v potírání křestanství, se mu zjevil Kristus - a to byl den obrácení, ze Šavla se stal Pavel. Po velkých misiích přišel tak jako Petr do Říma, Nero ho odsoudil na smrt a Pavel byl v roce 67 sťat.

Petr je jméno řeckého původu a znamená skála-skálopevný.
Pavel je jméno odvozené od Paulus tj. malý, skromný, nepatrný.Pranostiky:

Na Petra a Pavla den jasný a čistý - rok ourodný bude jistý.

Pršíli na den svatého Petra a Pavla, urodí se hojně hub.

Na sv. Petra a Pavla když hrom tříská, hřiby do země zatíská.


Diniel -zlatý anděl

26. června 2016 v 19:41 | Kopretina |  Andělské obrázky
Cvičení s Dinielem - zlatým andělem vám pomůže být rozhodnější.

Diniel jeden ze zlatých andělů štěstí říká :

Jsem s vámi když mě potřebujete a přináším vír zlaté energie.é jasné a živoucí světlo vás halí a obaluje štěstím, zdravím a rovnováhou a ochranou.aké vám pomohu, aby jste v životě došli k dalším důležitým rozhodnutím, která jsou pro vaše nejvyšší dobro.
Dýchejte zlatou aby vám dala lepší rovnováhu, dodala soustředění a pomohla vyřešit vše co je nevyřešené.
Kolem vás se pak vytvoří zlatý plášt světla.


Vyvolejte anděla těmito slovy:

Dinieli, Dinieli, Dinieli, vdechuji sílu zlata.
Prosím tě buď se mnou abys mi přinesl své živoucí světlo.
Přines mi štěstí. S láskou a světlem, s láskou a světlem, s láskou a světlem.

Kamkoliv jdeš, bereš sebe vždycky sebou

26. června 2016 v 19:30 | Kopretina |  Partnerství-láska
Každý máme nějaký ten seznam situací a pocitů, které bychom už nikdy nechtěli zažívat. Jsou to všechno věci, které jsou nám důvěrně známé, které nám už někdy velmi ublížily. Zkušenosti, které jsme museli zakoušet nejenom ve svých vztazích, ale pravděpodobně již jako dítě. Když však tyto zkušenosti nyní chceme vyčlenit z našeho vztahu, který právě žijeme, žádný opravdový vztah mít nebudeme. Proč? Protože tato část naší osobnosti nesmí v tomto vztahu být.
Pokud jsme například měli doposud ve svém životě pocit méněcennosti nebo pocit, že nejsme hodni lásky, bezpochyby budeme tento pocit vnášet do vztahu. Nebo pokud náš způsob řešení konfliktů spočívá v hádce, nenávisti a agresivitě, tak bezpochyby nemáme k dispozici žádný jiný nástroj, kterým bychom řešili své konflikty. Potom si budeme muset tento nový nástroj teprve vybudovat. A sice jedině ve vztahu!
Když to nechceme, pak pravděpodobně nevstoupíme do žádného opravdového vztahu. Namísto toho se budeme raději držet zpátky, budeme hrát na jistotu, neukážeme se ve své celistvosti a zůstaneme pořád tak trochu připraveni na to, abychom mohli z celé záležitosti vycouvat. A to ještě dlouho předtím, než by například hrozilo, že budeme muset čelit svému pocit méněcennosti. Tyto stránky naší osobnosti dokážeme vlastně léčit a osvobozovat pouze a jen ve vztahu. A teprve poté budeme mít opravdu šťastný a osvobozený vztah.
To znamená, že pokud chceme skutečně hluboký a láskyplný vztah, tak do toho musíme jít naplno, bez žádného kdy a ale, se všemi riziky. Budeme muset znovu procházet všemi těmito emocemi, které vlastně vůbec nechceme mít, a sice tak dlouho, dokud je nevyléčíme a nepropojíme tyto zkušenosti s novými, pozitivními zážitky.
Ať už jsme si sebou přinesli jakékoliv vzory, budou ovlivňovat naši představu o vztahu. Náš partner vůbec neví, jaký sbalený obraz s představami před ním rozvineme. A bude nucen se našim výčitkám a představám postavit. I když to nebude vždycky jednoduché. Existuje jenom buď a nebo.
Partnerství je pomocná ruka,
abychom konečně mohli osvobodit vše nemilované.
Kdo jiný než náš partner by měl mít odvahu projít s námi našimi bolestmi a hlubinami?
Bohužel všechno to, od čeho by se chtěl člověk distancovat, si zve přímo do svého vztahu. A projeví se to jako explozivní směs emocí a potlačovaného vzteku.
Neboť abychom se něčeho mohli zbavit, musíme to nejdříve mít. A právě proto, že to člověk nechce, dostane to. Kvůli tomu se náš partner bude dotýkat těchto našich bolestivých minulých zkušeností. Může ale vynést na povrch vždycky jen to, co v nás dřímalo. Jsou to tedy pořád jenom součásti nás samých.
Vraťme se zpátky k našemu seznamu. Možná bys měl svůj negativní seznam nyní pozměnit a napsat, od čeho by ses rád ve svém vztahu osvobodil? Jaké vzory a škatulky bys rád rozpustil? Co ještě nedokážeš rozpustit? Jakou cenu jsi za toto "nerozpouštění" ochoten zaplatit? Když se tím zabýváš, pravděpodobně vyneseš na světlo hodně starého duševního odpadu. Prostě to dovol, neposuzuj to. Především neposuzuj sám sebe. To nejlepší na tom je, že už jen tím, že uvažuješ nad seznamem, mnohé si uvědomíš.
Uvědomování si je léčení.
Když si ujasníme, co všechno vnášíme do vztahu a od čeho bychom se rádi osvobodili, budeme stále více poznávat, že náš partner je v mnohých záležitostech pouhým "zástupcem" pro naše projekce. Že naše vzory se doplnily s jeho. A tímto poznáním se všechno mění. Došlo k novému zamíchání karet. Nyní je máme k dispozici na stole, odkryté lícem nahoru.
Možná se dokonce odvážíš ukázat svému partnerovi svůj seznam s nemilými vzory. Možná mu dokonce dokážeš říct, že na tom chceš pracovat. Má to pro tebe nesmírnou výhodu. Už se nebudeš muset distancovat, schovávat, potlačovat, nebo ujišťovat. Současně si z partnera uděláš svého spojence. To vytváří blízkost. Možná že potom i on si dokáže uvědomovat společně s tebou své stinné stránky. Neboť když se změníme my, změní se i náš partner.
Pierre Franckh
www.novoucestou.cz

Sulfanové studánky - Zádveřice-Raková

16. června 2016 v 12:41 | Kopretina |  Studánky a léčivé vody

ZÁDVEŘICE - Sulfánové studánky

Když budete mít čas a chuť zajedte si do Zádveřic na Zlínsku. Mají tady naučný chodníček za 5 sirnými studánkami, které vyvěrají podél koryta Horského potoka. Trasa je dlouhá 2km a je jednosměrná a na vlastní nebezpečí, překračují se zde potoky a v současné době je na některých místech těžko dostupná, ale přesto stojí za to.


Je vyznačená jako naučná stezka a 1 nástupní místo je od autobusové zastávky Zádveřice-Paseky. Odtud stezka vede ke studánce u Staré hájenky. Trasa dál pokračuje asi 1km lesem ke studánce Sirkovnica - zde je druhé nástupní místo kudy se lze ke studánkám dostat -najdete ji u odstavného parkoviště u silnice směřující do Luhačovic a to po pravé straně od silnice. Z auta uvidíte dřevěnou stříšku informační tabule a u ní je studánka.Dál pak pokračuje podél Horského potoka ke dvěma pramenům, které jsou od sebe vzdáleny pouhý metr a končí o něco výš v lese u Jurčákova pramene.Ten se podle F. Jurčáka využíval k lidovým léčebným účelům.Sirovodík - sulfan pomáhá například při Lupénce a únavovém syndromu. Ale pokud se tam půjdete projít tak vás únava jistě přejde, je tam krásně. Sulfanové voda je také výborná na přípravu černé kávy, při vaření sulfan vyprchá (tedy vaječitá vůně) a ve vodě zůstanou jen minerály které zlepšují chuť kávy :-)

Káva sirčena :-)

Čověk má pouze jednu povinost

16. června 2016 v 11:50 | Paul Brunton |  O meditaci

- Člověk má pouze jednu povinnost realizovat božství v sobě. Otrocké lpění na jakékoliv osobní či společenské povinnosti, vložené na nás zvenčí, musí se podat a ustoupit, kdykoliv se dostane do styku s touto vyšší povinností. Na volání tohoto vnitřního naléhavého hlasu princ Gautama Buddha odvrhl pozlacené povinosti svého královského postavení a odešel do pustiny, poutník bez domova.

- Není v rozporu nad radou aspirantům, aby hledali Mistra a sledovali stezku žákovství v jedné době a jindy aby hledali uvnitř a sledovali stezku spoléhání na sebe .Tyto dvě rady mohou být snadno sloučeny. Neboť přijme-li žák radu první, mistr ho postupně povede k tomu, aby se čím dál víc spoléhal sám na sebe. Přijme-li druhou jeho vyšší Já ho přivede k Mistrovi.

- Učitel může hodně pomoci, ba i změnit celý jeho život. Ale hledá -li odborné vedení musí rozlišovat, nespěchat a také ne hned přijmout prvního učitele, kterého potká. Měl by vždy o všem hluboce uvažovat a být obezřetný, než svůj život upíše učiteli nebo nějaké víře. Spíše by se měl řídit praktickou radou Konfucia nakupujícím: Než nakoupíš vyzkoušej tři místa. Možná budete muset vyzkoušet třicet míst, než naleznete skutečně správného učitele nebo zcela pravdivou nauku. Takové hledání vyžaduje trpělivost a zdrženlivost ale čím déle hledá tím pravděpodobněji dosáhne svého cíle.

- to co hledáte, je přesně tam, kde jste nyní. Posvátnost a nauka se můžou setkat s vámi zde. Je pro vás příliš těžké tomu uvěřit?

Paul Brunton - Perspektivy

Mantra pro ochranu dětí a před veškerým zlem

13. června 2016 v 17:32 | Kopretina |  Pro pohlazení duše
AMBA AMBA DŽAI DŽAGADAMBA DŽAI BHUWANEŠWARI DŽAI DŽAI MUKAMBA


Studánky Zlín-Kudlov

8. června 2016 v 17:19 | Kopretina |  Studánky a léčivé vody
ZLÍN, KUDLOV - Kadlčákova studánka

Ke studánce Zážlebí a Kadlčákova je nejlepší přístup z Kudlova z Ulice Zelená odbočit na Ulici Zážlebí a potom se vydat do hluboké zalesněné rokle.


ZLÍN, KUDLOV - Studánka Zážlebí, na turistické mapě: Ambrožův pramen

Přístup ke studánkám Zážlebí a Kadlčákova je bohužel nepřístupný a je těžko je nalézt. Je k tomu potřeba vycvičeného hledače studánek znalého map :-) Vždyť ani lidé bydlící v blízkosti studánek netuší, že jsou tu tyhle dvě studánky v zalesněném břehu ukryty.


ZLÍN, KUDLOV - Studánka Pomezí
Studánka POMEZÍ je přístupná z Ulice Pomezí, která spojuje Kudlov a Jaroslavice.
Od domu číslo 123 se vydáte po zelené naučné stezce ke studánce Pomezí, stezka pak pokračuje směrem ke Zlínu ke studánce Jaroslavický pramen.

Tudy, tady ke studánce, z hlavní cesty odbočíte do lesa na cestičku:


Studánka Pomezí
trochu jsem ji vyčistila ale chtělo by to stříšku :-)


Kroj, jídlo a písnička Strání

1. června 2016 v 17:00 | Kopretina |  Folklor
Chléb domácí ze Strání


3 hrnky hladké mouky, 2 lžičky soli, 2 lžičky sušeného droždí, 1 a 1/2 hrnku vody, kmín, koření dle chuti

Do hladké mouky přidáme sůl, kmín, droždí a vodu. Vše vypracujeme ve vláčné těsto a necháme nejlépe přes noc kynout. Druhý den dáme těsto na pomoučený vál, vyválíme ho na dvoucentimetrovou placku a necháme jestě 15 minut kynout. Poté těsto překládáme z každé strany tak, aby vznikl bochníček a necháme ještě půl hodiny kynout.
Mezi tím rozpálíme troubu na 230 stupňů a v ní i pekáč. Než se trouba i s pekáčem rozpálí, necháme těsto dál kynout přibližně další půlhodinu. Poté dáme těsto do horkého pekáče a zakryjeme pokličkou. Necháme péct půl hodinu. Pak pekáč odkryjeme a dopékáme 15 minut, aby vznikla křupavá kůrčička.


Písnička:

SADILA ANIČKA

Sadila Anička, sadila Anička modrú fialečku, modrú fialečku.

Jak ju zasadila, jak ju zasadila tak Boha prosila, tak Boha prosila.

Daj bože deštíčka, tichého vetríčka co by sa ujala, modrá fialečka.

Chodila po hájku trhala Polajku, chodila volala vrať sa mi šohajku.

Ještě si natrhám teho návratníčku, navrať sa mi navrať švarný šuhajíčku.