Červenec 2016

V dobrém Míru

26. července 2016 v 11:06 | Kopretina |  Sluneční zpráva na dnešní den

Stéká voda do vody
Vytváří tak víc vody
Vytváří tak radost - víru
Že jde všechno v dobrém Míru
A už není náhody
Kaple ve Vizovicích - Panny Marie Matky dobré rady

25. července 2016 v 13:16 | Kopretina |  Hrady, zámky a kaple
VIZOVICE - zámecká kaple Panny Marie Matky dobré rady
Zámecká kaple ve Vizovicích je ve své celistvosti mimořádným a ojedinělým odkazem řemeslné dovednosti a kulturní urovně našich předků. Kaple byla řádně vysvěcena prvním brněnským biskupem, hrabětem Matějem Chorinským, 24. 6. v roce 1777. Celková obnova historicky významného a cenného interiéru kaple začala v dubnu v roce 2013. Hlavní oltář je zasvěcen Panně Marii Matce dobré rady, jejíž zázračný obraz nesou dva andělé.
Zámecká kaple je veřejnosti zpřístupněna v rámci prohlídek v zámku od dubna do října a tradičně se také otevírá o vánočních svátcích, kdy v ní mohou návštěvníci obdivovat jesličky.
Mše svatá se slouží zpravidla jednou v roce, a to v květnu, u příležitosti svátku Navštívení Panny MarieKřištálová žába a zapomenutá studánka

24. července 2016 v 12:50 | Kopretina |  Voda a prameny
Na Jaroslavických pasekách je krásně ve všech ročních obdobích ale nejvíc v létě můžete tam najít ledacos, třeba zapomenutou studánku ze starými dveřmi do jiných světů nebo tajemný rybníček v lese ve kterém žijí průzračné vodní bytosti, které tiše a soustředěně konají svoji láskyplnou práci. Tato práce má velký význam pro celý les a okolí. Na obrázku je křištálová žába vodní bytost tamnějšího rybníčku....myslím, že je úžasná a dokáže splnit i přání :-)

Zapomenutá studánka a dveře do jiných světů
lesní rybníček z dálky


křištálová žába a vodní strážciMantra pro dosažení úspěchu

24. července 2016 v 12:29 | Kopretina |  Pro pohlazení duše
Om gam ganapatajé namaha
Om gam ganapatajé namaha
Gauri nandana gadžavadana
Om gam ganapatajé namaha
Gauri nandana gadžavadana

Mantra pomáhá začínat nové projekty,překonávat překážky a dosáhnout úspěchu.

Klec šla hledat ptáka

19. července 2016 v 15:12 | Kopretina |  O meditaci


Člověk možnost svobody, či lépe předurčenost ke svobodě, nosí v sobě. Jenomže okolo tohoto svobodného já, okolo vlastní svobody nastavěl jednu mříž za druhou. Vše na něm - jeho zvyky, jeho způsoby myšlení, jeho oddávání se úspěchu a požitku, jeho strach ze zklamání a z násilí - to vše se stalo mřížemi jeho svobody. Ano, se svou klecí se ztotožnil natolik, že ji považuje za svou vlastní bytost, ba dokonce za svobodu, takže své nekonečné já už není schopen vnímat.

V této situaci je pták, pravé já, úplně ztuhlý, složil křídla a leží v bezvědomí. Člověk neví nic o ptáku svobody a nevydává se jej hledat. Pohne-li pak pták z nějakého důvodu slabě křídly, ovane člověka lehce průvan. Teď pozná, že on sám je klecí svého vlastního pravého já, že jeho současný stav bytí a vědomí je vězením pro toho nezničitelného v něm. Jenže dosud neví, odkud k němu závan máchnutí křídel přichází, a tak se jej vydá hledat.

Ale pták přece neuletěl, aby jej člověk musel jít hledat mimo klec. Je v kleci, a ať jde tato kamkoli, nosí ptáka stále s sebou. Tento druh hledání je marný. Člověk může nalézt ptáka teprve tehdy, když pochopí, že je to klec, která ptáku brání žít v jeho nebeském elementu a drží jej v skrytosti. Musí rozplést klec, zrušit všechny falešné názory, falešné pocity, falešné zvyky. Falešné já musí ustoupit, má-li to pravé znovu žít.

Zdroj: Konrad Dietzfelbinger - Kafkovo tajemství, nakladatelství Volvox GlobatorStřílecká zákoutí a hřbitov

19. července 2016 v 13:07 | Kopretina |  Hrady, zámky a kaple
Barokní hřbitov ve Střílkách je unikátní památka kterou nesmíte vynechat. Jedná se o hřbitov s mohutnou kaplí a bohatou sochařskou výzdobou, postavený v letech 1730 až 1734. Pro svou originální koncepci je považován za skvost stavitelského a sochařského barokního umění. Hřbitov zaujímá rozlohu téměř 2000m. Je vyzdoben sochami od Gottfrieda Fritsche. V roce 2001 bylo 10 soch ukradeno. V současné době je nahradily kopie. Od roku1998 o něj pečuje občanské združení Za záchranu hřbitova ve Střílkách. V roce 2010 byl hřbitov vyhlášen národní kulturní památkou. V současné době je hřbitovní kaple v rekonstrukci.

Socha Statečnost


Park u kostela


Socha Smuteční anděl


kostel Nanebevzetí Panny Marie


Trnová koruna

Pýcha a lakomství


Zátiší u kostela


Na vstupní plošině stojí nádherná socha smutečního anděla v nadživotní velikosti - strážce hřbitova. Čtyři kamenné vázy svými jemnými reliéfy symbolizují poslední věci člověka: Nebe, peklo, poslední soud a smrt. Na zídkách jsou na každé straně po 3 symbolech v pravo: víra, naděje, láska .V levo: nestřídmost, hříšnost, zatvrzelost.
Kaplička


Chladná studňa - místo úcty k Matce Boží

13. července 2016 v 19:38 | Kopretina |  Mariánská poutní místa
Jedním z velmi krásných Mariánských poutních míst je Chladná studňa u Vizovic.
Na severní straně Doubravy vyvěrá ze skály pramen vody. Nad ním stojí kaplička. Pokud zvolíte trasu z Vizovic od Turistického pramene a střediska Revika jedná se o náročnější stezku. Doporučuji jít v létě za dobrého počasí.
Vodu jsem chutnala je opravdu chladná, což zvláště vynikne v teplých dnech. Místo působí velmi klidným a mírovým dojmem, je vhodné k načerpání pohody a energie. Je tu i přístřešek proti dešti. Není špatné tuhle procházku spojit ještě s návštěvou zámku, zámecké kaple a čokoládovny ve Vizovicích. Kousek od rekreačního střediska Revika zase vyrábí opravdu dobrou kozí zmrzlinu.
Historie Chladné studny:

Její význam patřičně vzrostl po roce 1900. Přičinil se o to Jan Rychlík (1 853-1920), školník na měšťanské škole ve Vizovicích. Jemu a celé jeho rodině se svěřila jedna paní z Tichova se zajímavou a inspirující událostí. Vyprávěla, že její 12 letý syn byl od narození téměř slepý. Na odborné vyšetření a léčení rodina neměla potřebné peníze. Proto naději na uzdravení vkládala do rukou Božích modlitby a prosby. Postižený chlapec měl sen, jehož obsah sdělil rodičům. Zdálo se mu, že k němu přišla paní v bělostném šatu a řekla mu, aby si nechal přinést vodu od Chladné studny z Vizovických hor a tou si potíral oči. Otec synovo přání splnil. Po několika dnech potírání nemocných očí vada zraku zcela zmizela. Rodiče tu změnu přijali jako zázrak, který byl výsledkem jejich hluboké úcty, pokory a lásky k Matce Boží.
Jan Rychlík, veliký mariánský ctitel, se svým synem Vladislavem (1894-1985) vytesali ve skále nad pramenem, na památku chlapcova uzdravení, výklenek a vložili do něj 30cm vysokou sošku Panny Marie Lurdské.
V roce 1903 onemocněla již jmenovanému Janu Rychlíkovi dcera Anna (1892-1968) na španělskou chřipku. MUDr. Frantík, tehdejší vizovický lékař, nedával nemocné naději na uzdravení. Rodičům v takovém případě zůstalo to jedině: ještě více se upnout k Matce Boží, modlit se, prosit a doufat. Když se zdravotní stav stále zhoršoval a beznaděj rostla, slíbil otec Panně Marii, že za uzdravení dítěte postaví u Chladné studny kapličku. V zdravotním stavu nemocné došlo k obratu. Nemoc nad životem nezvítězila. Proto také Jan Rychlík daný slib splnil. Za pomoci příbuzných a hlavně rodiny p. Jana Klačánka, cukráře ve Vizovicích, vybudoval v roce 1905 kamenný portál kapličky do výše 2m a do výklenku vložil 70cm vysokou sochu Panny Marie Lurdské.

Zpráva o dvou uzdraveních se rychle šířila, kroky věřících stále častěji směřovaly ke Chladné studni, až ono tajemné a velebné místo uprostřed hor se stalo místem poutním.Chladná studna je místem klidu a posvátného ticha, je očistným prostředím pro povznesení duše, místem hledání cesty k jistotám pomíjejícího života, k pokoře a lásce k Bohu.
Matka Boží na různých místech naší planety ve svých zjeveních oslovuje lid a žádá ho, aby změnil způsob života, aby hledal a našel cestu k Bohu, která jako jediná zajistí štěstí jeho pozemského i věčného života.

At' poutní místo u Chladné studny je i v budoucím tisíciletí místem upřímného projevu lásky k Matce Boží .


A tohle je jedna z možných cest jak se dostat k Chladné studni, pokud půjdete po zelené od Turistického pramene tak nezabloudíte. Lesní prostor je zde chráněn a zatarasen závorou. Jsou zde k vidění a slyšení ptáčci, srnky a užovky.


Turistický pramen u rekreačního střediska Revika:


Buď zázrakem své mise

12. července 2016 v 17:05 | Kopretina |  Sluneční zpráva na dnešní den
O nekonečná radosti
raduj se z dokonalosti
z jednoty a jedinečnosti
buď ve věčnosti....
Tryskej jako tryskáč
stříkej jako stříkačka
prameň a rozvodni se
buď tekutým zázrakem své mise.


Studánky v okolí Andělského hradu

2. července 2016 v 15:09 | Kopretina |  Studánky a léčivé vody

HORNÍ LHOTA - Záhradištní studánka


Při cestě na hrad Sehrad, po modré značce od zastávky u Hájenky narazíte cestou do kopce po pravé straně v ohybu cesty na studánku. Studánka je na východním svahu Slavického kopce, který je vysoký 624 metrů.
Je to moc romantická studánka s chutnou vodou. Na stromě je značka pramene.


tady odbočíte do kopce ke studánce:
HORNÍ LHOTA - Studánka pod Slavickým kopcem

Další studánka na kterou můžete v okolí Sehradu narazit je studánka Pod Slavickým kopcem. Studánka je na západním svahu Slavického kopce. Najdete ji pokud se z Andělského hradu vracíte po zelené značce směrem k Lípě. Od značky je třeba odbočit asi 20m doprava do kopce. Odbočku určitě neminete, protože pramen je dost vydatný a voda tekoucí ze studánky rozbahňuje cestu.
Na kamenu nad studánkou je vytesaný nápis, že byla opravená v roce 2002.
Voda má mírně sirovodíkovou příchuť.

sexualní typy

2. července 2016 v 15:08 | Kopretina |  Partnerství-láska

Zjistěte si jaké je vaše nejtypičtější jednání v oblasti sexu:

JEDNIČKA:
žárlivost. Sexuální jednička se pokouší partnera kontrolovat. Pozoruje jej na každém kroku a v nitru ji sžírá žárlivost a strach ze ztráty, není však schopná tento "nedokonalý" pocit připustit a vyjádřit. Žárlivost pramení ze strachu, že by někdo jiný mohl být "dokonalejší" a tedy atraktivnější. Sexuální jedničky mohou tento "žár" rozšířit na jakoukoli "svou věc" a být zapáleny jako Pavel, jenž před svým obrácením "nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit" (Skutky 9,1).

DVOJKA:
svádění útok. Sexuální dvojka neustále loví důkazy náklonnosti a důvěrnosti a udělá vše, aby ku příkladu pro nějakou schůzku vytvořila krásné prostředí. Vší silou se snaží ignorovat a překonávat objektivní překážky, pro něž je vztah nemožný a není přístupná žádným rozumným argumentům ("Láska vše překoná!"). Láska sexuální DvoJkY spočívá hlavně ve zdolávání překážek. Ve služebném postavení pomocníků jsou tyto typy dominantní, vodí druhé za ruku a vědí, co je pro jejich chráněnce nejlepší.

TROJKA:
mužskost/ženskost. Sexuální trojky se snaží OdpOVídat sexuálnímu ideálu své doby a skupiny, k níž náležejí. Hrají dokonale takovou mužskou nebo ženskou roli, která je jejich okolím nebo společností oceněna. Sexuální dobývání jako symbol úspěchu je pro jejich pocit sebehodnoty velmi důležité.

CTYŘKA:
konkurenční boj. Sexuální čtyřka odvozuje pocit vlastní hodnoty ze srovnávání s druhými. Je proto v pokušení porážet lidi, o jejichž přízeň usiluje, na jejich vlastním území, aby na ně udělala dojem. Druhá strana to často pociťuje jako konkurenční boj, namířený proti ní. Destruktivní stránka nevykoupené sexuální čtyřky se plně projeví ve chvíli, kdy druhé svádí, aby je pak nechala padnout. Zdařilé svedení jí postačuje jako důkaz, že je žádoucímu člověku "rovna" nebo nadřazená.

PĚTKA:
důvěra. Pětky se svěřují jen málo lidem a svá tajemství odhalí pouze ve velmi důležitých vztazích. Do svého "hradu" pozvou výlučně člověka, jemuž skutečně důvěřují. Sexualita je pro ně neverbální formou komunikace, jež je zbavuje těžké úlohy vyjadřovat své pocity slovy. Sexuálně orientovaná pětka působí na své okolí chladně a sebevědomě a může se druhým jevit velmi přesvědčivě, a tak získávat vliv.

ŠESTKA:
síla/krása. Zranitelnost intenzívního vztahu mobilizuje nedůvěru šesTky. Sexuální muž ŠESTKA je zpravidla zaměřený kontrafobicky. Chladností, tvrdostí a nasazenou silou může dokazovat, že si podržuje kontrolu. Sexuální žena šESTKA může svou moc manifestovat jako umění svádět. Ráda se staví do role něžné, plaché a nepřístupné srnky. Takto může svůj protějšek současně přitahovat i odmítat.

SEDMIČKA:
Náchylnost k dráždidlům. Sexuální sedmička vystupňovává vlastní zážitek výraznými fantaziemi, jež jsou důležitější než skutečnost. Sexuální sedmičky jsou fetišisté: "impuls" pro ně může být zajímavější než skutečně prožívaný vztah. V sexuálních vztazích jsou přístupné pro impulsy ze strany partnera, jen když nejsou spojeny s bolestí, přílišnou hloubkou nebo namáhavými požadavky.

OSMIČKA:
snaha vlastnit/oddanost. Sexuální osmičky chtějí všechno kontrolovat a vlastnit, včetně svého partnera. Očekávají od něho oddanost těla i duše. Mají-li pocit, že je jim partner roven a že tuto "pozici moci" nevyužije, jsou ochotny ke stejné oddanosti. Jsou muži osmičky - nejen v karikaturách (Hagar a Helga!) - kteří jsou ve vnějším světě silní, a naproti tomu jsou v partnerství podřízeni ženě. Sexuálním osmičkám jde o to mít "rychlá auta, nevyčerpatelnou zásobu pití, krásné žehy a muže. Jsou hrdí na svou sílu a na to, že jsou nejodbojnější ze všech typů".

DEVÍTKA:
spojení. Sexuální devítka by nejraději žila v někom nebo skrze někoho, ať je to člověk, ať je to Bůh. Pocity druhého vnímá zřetelněji než své vlastní a cítí takřka bytostně, co se v milovaném člověku odehrává. Sexuální devítka činí partnera šťastným a zpětně vyzařovaným štěstím je šťastná také ona sama. Partner ji ovšem nesmí příliš přetěžovat; vztah nesmí vyžadovat z její strany příliš velké nasazení.