Leden 2018

Pagiel - anděl touhy srdce

23. ledna 2018 v 20:40 | Kopretina |  Andělské obrázky
Pagiel anděl touhy srdce říká:


Má milující energie proudí kolem vás jasným tokem.
Nechte se tímto tokem unášet, poddejte se mu, spolehněte se na něj, neboť vás postupně vede
ještě blíže k vašim cílům. Voda života s mou pomocí vám plyne do kalichu srdce a když se květ
srdce otevře, v jeho středu vám umožním uvědomit si pravou touhu srdce.


Pagieli, Pagieli, Pagieli dovol své energii ať mě podporuje a ať si udržím životní směr,
až se rozhodnu udělat první kroky na cestě k hledání touhy svého srdce.
S láskou a světlem, s láskou a světlem, láskou a světlem.


Jde o touhu srdce? Pagiel říká, že čas od času musíte prověřit,
že to na co soustředíte energii, je opravdu touha vašeho srdce.Vlastnosti a osobnost

20. ledna 2018 v 22:50 | Kopretina |  Co napsali přátelé

Vlastnosti a osobnost dospělých dětí alkoholiků

Děti, které vyrostly doma u alkoholika, si rozvíjejí obdobné osobnostní rysy a vlastnosti. Dr. Janet Woititzová vydala bestseller "Dospělé děti alkoholiků" v roce 1983. V něm vyjmenovala 13 vlastností dospělých dětí alkoholiků, přitom však tyto vlastnosti přisuzovala i těm dětem, které vyrostly v domácnostech, v nichž se vyskytovaly jiné kompulzivní poruchy chování jako např. gamblerství, zneužívání drog nebo přejídání. Dospělé děti, které doma zažily chronické nemoci, přísné náboženské zásady, pěstounskou péči a různé dysfunkce, mají podle doktorky Woititzové tyto vlastnosti rovněž.

Vlastnosti a osobnost dospělých dětí alkoholiků

Strach ze ztráty kontroly
Dospělé děti alkoholiků si neustále udržují kontrolu nad svým chováním a pocity. Také se snaží kontrolovat chování a pocity druhých lidí. Dělají to, protože se bojí, že by jinak ublížily sobě nebo druhým. Bojí se, že když se této kontroly vzdají, jejich život se zhorší, a mohou cítit silnou úzkost, nemohou-li mít nějakou situaci pod svou kontrolou.

Strach z emocí a pocitů
Dospělé děti alkoholiků mají sklon pohřbívat své pocity (nejčastěji hněv a smutek) již od dětství a nejsou schopny dobře prožívat nebo vyjadřovat své emoce. Mají strach ze všech silných emocí a to dokonce i z pozitivních jako je zábava a radost.

Vyhýbání se konfliktům
Dospělé děti alkoholiků mají strach z autoritativních lidí, dále z lidí, kteří jsou nahněvaní, a velmi špatně také snášejí osobní kritiku. Často si mylně vykládají asertivitu jako hněv. Neustále vyhledávají souhlas druhých, zatímco v průběhu celého procesu ztrácejí vlastní identitu. Často se také izolují od druhých.

Těžké břemeno zodpovědnosti a neustálé vyhledávání souhlasu
Dospělé děti alkoholiků jsou silně vnímavé vůči potřebám druhých. Jejich sebevědomí je závislé na tom, co o nich soudí druzí, proto pak mají kompulzivní potřebu být dokonalí a přijímáni ostatními.

Neschopnost se uvolnit a bavit se
Dospělé děti alkoholiků se nedokážou bavit, protože je to pro ně stresující, hlavně když je přitom vidí druzí. Dítě v jejich nitru se bojí a ve snaze vypadat před druhými dokonale se vycvičí v přísné sebekontrole.

Tvrdá sebekritika a nízké sebevědomí
Dospělé děti alkoholiků jsou zatíženy velmi nízkým sebevědomím a sebeúctou bez ohledu na to, jak schopné přitom mohou být.

Popírání
Kdykoli se dospělé děti alkoholiků cítí vystrašené, tíhnou k popírání toho, co v nich strach vyvolává.

Problémy s intimitou
Dospělé děti alkoholiků se bojí intimity, protože přitom mají pocit, že ztrácejí kontrolu. Mají problémy vyjadřovat své potřeby a následně tedy také problémy se svou sexualitou. Ve vztazích opakují své vzory.

Mentalita oběti
Dospělé děti alkoholiků mohou být buď pasivní a nebo i agresivni oběti a často jsou přitahovány k lidem, kteří jsou jim podobní, ať už v přátelských, pracovních nebo milostných vztazích.

Osvojení si kompulzivního chování
Dospělé děti alkoholiků se mohou přejídat nebo se stát workoholiky. Mohou být také závislé či spoluzávislé ve svých vztazích a nebo se chovat nějak jinak kompulzivně. Naneštěstí mohou také zneužívat alkohol a stát se alkoholiky stejně jako jejich rodič(e).

Příjemnější život v chaosu a dramatu než v míru
Dospělé děti alkoholiků se stávají závislými na chaosu a dramatu, protože ty jim dodávají potřebný adrenalin a pocity síly a kontroly.

Sklon plést si lásku se soucitem
Dospělé děti alkoholiků často končí ve vztazích s lidmi, které mohou zachraňovat.

Problémy s opuštěností
Dospělé děti alkoholiků udělají všechno proto, aby zachránily vztah, než aby se postavily bolesti opuštění, a to i tehdy, je-li vztah nezdravý.

Sklon vidět všechno a všechny v extrémech, jsou-li pod tlakem Fyzické nemoci
Dospělé děti alkoholiků jsou silně náchylné k nemocem souvisejícím se stresem.

Utrpení z nahromaděného žalu
Dospělé děti alkoholiků jsou často v depresi. Ztráty, které utrpěly v průběhu svého dětství, často zůstaly neoplakány, protože rodina alkoholika netoleruje silné nepříjemné pocity.
P
řehnané reakce na vnější změny
Dospělé děti alkoholiků zůstávají přehnaně ostražité a neustále skenují své okolí kvůli potenciálním katastrofám.

Dospělé děti alkoholiků přitahují kompulzivní osobnosti
Ve vztazích s druhými se tito lidé často ztrácejí a někdy je přitahují alkoholici nebo jiné kompulzivní osobnosti - jako třeba workoholici. Obecně jsou přitahováni těmi, kdo jsou citově nedostupní.
Dospělé děti alkoholiků mohou být rády "zachránci" a utvářet si tak vztahy s lidmi, kteří potřebují jejich pomoc, a to až za hranici zanedbávání svých vlastních potřeb. Soustřeďují svou pozornost na potřeby někoho jiného, aby nemusely čelit vlastním těžkostem a strádání.
Často tyto dospělé děti získají stejné vlastnosti, jaké mají alkoholici, i když přitom samy nepijí. Mohou být ve stavu popření, rozvíjet si nezdravé strategie zvládání věcí, být neschopné řešit problémy a navazovat dysfunkční vztahy.
* * *
zdroj: http://www.searidgealcoholrehab.com/article-adult-children-of-alcoholics.php
překlad: Magda Techetová

Jak na pocity nedůvěry?

20. ledna 2018 v 22:32 | Kopretina |  Co napsali přátelé

Strach z opuštění, opakovaná zklamání a nedůvěra

Lidé se strachem z opuštění často přitahují partnery, kteří jejich strachu poskytují stálý přísun potravy. Partnery, kteří je klamou, neváží si jich, nebo jsou jim nevěrní, nebo takoví, kteří jsou emočně uzavření a reagují necitlivě. Všichni tito partneři představují potenciál, aby si člověk se strachem uvědomil svá nevyřešená bolavá místa - nízkou sebedůvěru, negativní postoj vůči sobě sama, strach se otevřít druhému, strach z lásky, staré traumatické zážitky z minulosti a další. Bohužel lidé tento potenciál v naprosté většině případů nevidí; ponoří se do svého utrpení a žijí je jako jedinou realitu. Opakovaně prožívají zklamání a bolest ve vztahu nebo z konce vztahů.

Strach z opuštění může zapříčinit, že tito lidé velmi sleví ze svých nároků na partnera a na vztah. Mohou žít vedle závislého člověka nebo chronického lháře, aniž by se dokázali ze vztahu vyvázat - jejich strach z opuštění jim brání postavit se na vlastní nohy a přiznat si realitu, jaká je. Ale pozor - ne vždy je to tak, že protějšek je lhářem nebo bezcitným člověkem - mnohdy ho tak člověk pod tíhou strachu pouze vidí. Jeho vnitřní napětí může být nesnesitelné a vyloženě pak potřebuje najít něco, co by mu potvrdilo domněnky, aby mohl říct: "Vidíš, je to tak, jak jsem si myslel/a." Zároveň ale nechce najít nic. Je to zvláštní paradox. Své zklamání si tak v mnoha a mnoha případech sám vytváří. To on sám je zdrojem svých očekávání a představ a je to také jeho mysl, která hledá důkazy pro své domněnky. Když se někdo opravdu bojí, dokáže vidět něco i tam, kde není vůbec nic.

Vy, kteří máte strach z opuštění, byste měli vědět důležitou věc: i kdyby pominulo to, co vás na druhém trápí - partner by se třeba přestal úplně stýkat se ženami nebo partnera s muži, hodně by se vám věnoval, často vám lichotil a vyznával lásku -, váš strach by to nevyřešilo. Pořád by se objevovala místa, v nichž budete cítit obavy a budete si do nich promítat své představy - když je partner v práci, když jel nakoupit, když šel na trénink. Jel tam opravdu? Koho tam potkává? Opravdu se mu líbím? Opravdu mě miluje? Je to pravda, nebo jen přetvářka? Ve chvílích přílivu pozornosti od partnera budete možná spokojeně příst, protože vaše vnitřní dítě dostává, po čem prahne, ale až tyto chvíle pominou, nebude vám zásoba energie, kterou jste získali, stačit na dlouho - snad ani na kratší dobu, protože je možné, že jen zaplní největší krátery, které uvnitř vznikly, když vám bylo ublíženo nebo když jste léta nedostávali to, co jste tolik potřebovali.

Někteří lidé se strachem z opuštění hledají jistotu v příslibu manželství a později v jeho naplnění. Pociťují nutkání stvrdit vztah něčím vážným a věří, že tím k sobě druhého připoutají a jejich strach se tím nasytí a usne. Někteří mohou své partnery do svatby tlačit nebo se snaží urychlovat průběh posunu ve vztahu. Avšak zasnoubení, svatba, ani příchod dětí na svět skutečně nezaručí zmizení strachu z opuštění. Možná se v některých etapách zmírní, jindy zase zvýrazní, ale pokud pro vyřešení starého strachu člověk nic neudělá, bude i nadále vždy jeho věrným vnitřním průvodcem.

* * *
- z knihy Strach z opuštění, PhDr. Veronika Neumannová

Radost - citáty

17. ledna 2018 v 15:27 | Kopretina |  Pro pohlazení duše


Ať vám v životě neunikne radost.
Až kolem vás poběží,
vztáhněte ruce a chyťte ji.

-Carl Sandburg


Jak žít radostně?
Věřme, že život nám
byl dán pro radost,
přestává-li radost
hledejme, v čem
jsme se zmýlili.

-orientální přislovíProti narození a smrti
nemáš léku.....
V mezidobí
Zachovej radost.

-George Santayana
Pro některé lidi je život
jako špatné počasí:
schovají se před ním
a čekají až přejde.

-neznámý autor

Zimní bytosti

15. ledna 2018 v 17:55 | Kopretina |  Bytosti Země
Zimní bytosti vycitujeme nejvíc v tichu zasněžené přírody, když necháme svoji mysl a duši toulat.
Líbí se jim vše to co nám lidem, proto se hojně vyskytují na malebných sněhem zapadaných místech a hrají s námi hru na schovávanou:-) Většinou zanechají nějakou stopu, která podnítí naši fantazii.
Třeba najdeme na kopečku sněhu malou červenou čepičku a musel to být bud pravý sněhulák nebo zimní trpaslík. Pravého sněhuláka nikdy nepostavily lidén už se tak narodil a zimní trpaslík je druh trpaslíka, kterým zima nevadí, chodí většinou hodně barevně oblečení aby byli na sněhu vidět, jsou to tak trochu exhibicionisti.
Zimní ladné bytosti víly a veselé vločky provází vždy nějaký zvuk je to bud plesknutí nebo takové stříbrné pink nebo zaskřípání větru většinou jde o vysoké tony. Myslíme si, že to dělá příroda ale jsou to také bytosti, které našima očima neuvidíme, většina se jich totiž zhmotnuje ve vyšších energiích.

Studánka pod Kalábovou

5. ledna 2018 v 9:35 | Kopretina |  Mariánská poutní místa
Studánka tato patří do regionu Bílých Karpat. Jedná se o malebné poutní místo v lese mezi obcemi Lopeník a Březová na katastru obce Bánov. Najdete ho kousek od hlavní silnice po pravé straně (směrem do Březové) za závorou, která vede do lesa. Vodu jsem chutnala je čistá pitelná, bez jakékoliv příchuti, středně studená. Místo je příjemné i k posezení. O kus dál směrem do kopce je přírodní památka Kalábova, kde je v lese ukrytý mokřad se vzácnými druhy rostlin např. Hlízovec loselův. Doporučuji se zde zastavit a udělat si výlet.